Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het verwijt van kinderarts Sonja Faries aan het adres van de inspecteur-generaal voor de Gezondheid Jan Huurman, ‘slaat kant noch wal’. Dat stelt Huurman tegenover deze krant.

huurman Hij betreurt de reactie die hij ‘ongegrond en ondoordacht’ vindt, ‘temeer omdat deze week nog met de kinderarts gesproken wordt en alle betrokkenen nog in de fase van onderhandeling zitten’.
Met betrekking tot het verwijt van Faries dat de inspecteur zich niet gehouden heeft aan de geheimhoudingsplicht door haar naam te noemen stelt hij: ,,Haar naam is door Statenlid Jacinta Constancia (MFK) genoemd, later door de sociale media overgenomen en toen door Statenlid Amparo dos Santos (KdNT) in de ochtendkrant Vigilante. Die berichtgeving klopte niet waardoor wij als Inspectie een officieel bericht hebben uitgestuurd.”
Huurman stelt ook met klem dat het niet de Inspectie is die maatregelen heeft getroffen tegen Faries. De Raad van Bestuur van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft zelf de patiëntjes met suikerziekte diabetes type 1 onder een ander team ondergebracht, aldus de inspecteur-generaal. ,,Er is door een collega-specialist melding gemaakt bij de Inspectie. Deze melding is volstrekt legitiem. Deze collega heeft ook melding gemaakt van namen van patiënten, en ook dat is legitiem. De klacht is eerst bij de Raad van Bestuur gedaan, daarna bij de Inspectie. De Raad van Bestuur heeft besloten in te grijpen door de kinderen bij Faries weg te halen. Er is toen een externe audit gedaan waaruit naar voren kwam dat de melding terecht is”, zo stelt Huurman.
Als reactie op de brief van de ouders die hun steun aan Faries betuigen, stelt de inspecteur: ,,Voor ons geldt het oordeel van de externe audit. En daaruit blijkt dat de melding terecht is. Wij kunnen ons natuurlijk niet baseren op het oordeel van ouders. Ook moet ik stellen dat het nu beter gaat met de kinderen die ondergebracht zijn in het nieuwe team. Dat is puur af te meten aan de laboratoriumresultaten.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).