Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Uit een onderzoek van de ombudsman blijkt dat het publiek ontevreden is over de bereikbaarheid van de politie via e-mail en telefoon.

politieOok de dienstverlening wordt negatief beoordeeld en een meerderheid van de geënquêteerde respondenten vindt ook dat zij niet serieus genomen is. Verder is de oplossingsgerichtheid van het Korps Politie Curaçao (KPC) niet naar tevredenheid. De ombudsman rondde onlangs een enquête af over de wijze waarop de gemeenschap de dienstverlening door de overheid ervaart. ,,In deze enquête zijn elf vragen gesteld over onder meer de telefonische bereikbaarheid van het ambtelijke apparaat en de snelheid waarmee verzoeken worden behandeld. Het resultaat van de enquête levert waardevolle informatie op die gebruikt kan worden bij een gerichte aanpak van de overheidsdienstverlening”, zo legt de ombudsman uit. Het KPC is een van de acht onderzochte organisaties. Er is een aantal van 396 personen ondervraagd dat volgens de ombudsman representatief is op het gebied van geslacht, leeftijd en nationaliteit.
De respondenten konden op een schaal van vijf een oordeel geven met de opties uitstekend, goed, voldoende, onvoldoende en slecht of helemaal mee eens, mee eens, eens noch oneens, oneens en zeer mee oneens. Als onvoldoende en slecht bij elkaar opgeteld worden scoort het KPC op de vraag naar de bereikbaarheid via internet 42 procent en telefonische bereikbaarheid 65 procent. De totale tijd die het KPC nam om een dienst te leveren vindt 71 procent onvoldoende tot slecht en de dienstverlening zelf vindt 68 procent onvoldoende en slecht.
Ook de uiterste waarden van de eens-oneens-schaal bij elkaar opgeteld worden blijkt dat 45 procent negatief oordeelt over het actief helpen zoeken naar een oplossing (tegenover 26 procent die hier tevreden over is).
Waar het KPC hoger op scoort is het feit dat de organisatie de respondent gewezen heeft op zijn rechten en plichten. Een kleine helft (49 procent) is het met de stelling helemaal eens en mee eens (bij elkaar opgeteld) dat het KPC dit goed gedaan heeft, tegenover 29 procent die het hiermee oneens is. Ook het verstrekken van informatie wordt positief beoordeeld (35 procent is tevreden tegenover 28 procent niet), evenals het behandelen met respect. Hier is 57 procent tevreden over en 17 procent niet.
Andere onderzochte instellingen zijn Bureau Rijbewijzen, Kasnan di Bario (Ban Bario Bek), Milieu- en Natuurbeleid, Nieuwe Belastingorganisatie afdeling Ontvanger Curaçao, Publieke Zaken (Kranshi), Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) en de Voogdijraad.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.