Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Er moet een evaluatie komen van de berekening van het gebruiksrecht dat door Parking Authority Curaçao (PAC) betaald moet worden aan de overheid.

pacDat adviseert Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en in het bijzonder de hoogste ambtenaar van dit ministerie, secretaris-generaal Dwigno Puriel.
Een formele en geactualiseerde beheerovereenkomst met PAC ontbreekt, aldus Soab in een management letter aan Puriel. Momenteel wordt de gunning van ruim elf jaar geleden, van 17 september 2007, gehanteerd als de overeenkomst. Dit gunningsdocument is echter nooit uitgewerkt en ook niet geactualiseerd.
,,Verder wordt het overeengekomen gebruiksrecht dat aan de overheid op jaarbasis moet worden betaald niet nader getoetst en aangepast naar aanleiding van de werkelijke cijfers van PAC”, schrijven de overheidsaccountants.
Het risico bestaat, aldus Soab, dat door het ontbreken van een formele beheersovereenkomst het voor de overheid bijna onmogelijk wordt om de afgesproken inkomsten te innen en in het uiterste geval juridisch af te dwingen.
,,Het niet innen en niet verantwoorden van inkomsten inzake het verbruik van de parkeerplaatsen, welke het eigendom zijn van het Land Curaçao, leidt tot onvolledige inkomsten in de jaarrekening van het Land Curaçao”, schrijft Soab.
De VVRP-top wordt geadviseerd om met gunninghouder PAC besprekingen te voeren en de samenwerkingsvoorwaarden te actualiseren en deze eenduidig vast te leggen. Voor mogelijke berekeningsmethoden van het gebruiksrecht dat door PAC dient te worden betaald, krijgt Puriel het advies om nog eens te kijken in het rapport dat Soab al in juli 2014 over hetzelfde onderwerp uitbracht. Vier jaar geleden dus.
Eerder dit jaar wees ook winkeliersvereniging Downtown Management Organization (DMO) op het feit dat de overheid géén beheerovereenkomst met PAC heeft gesloten, iets wat in 2012 reeds door de Algemene Rekenkamer van Curaçao (ARC) was geconstateerd. Zes jaar geleden dus.
En ook Soab heeft dus over hetzelfde probleem al in juli 2014 een adviesrapport uitgebracht, kennelijk zonder resultaat. Het enige wat Puriel te zeggen had, toen Soab hem anno 2018 opnieuw vroeg over de kwestie-PAC was: ,,Geen commentaar”. Aldus de management letter in handen van deze krant.
Een LOB-verzoek (Landsverordening openbaarheid van bestuur) van mei jongstleden wees volgens belangenvereniging DMO uit dat er ‘sinds 2010 geen enkele gelden zijn afgedragen aan de overheid’. Hierdoor loopt het Land Curaçao volgens het rapport van de Rekenkamer ten minste circa 40.000 gulden per maand mis die nodig zijn voor het onderhoud van de binnenstad. ,,Maar de stad ziet hier niets van terug”, aldus de winkeliers.
PAC is van Enrique Ribeiro. Hijzelf ziet het allemaal anders, zo liet hij onlangs weten: ,,Wij hebben de licentie ‘gewonnen’ om als enige voor het parkeerbeheer te mogen zorgen en dat doen wij dus wel degelijk in opdracht van de overheid”, stelt hij. ,,De opdracht was om te investeren in een parkeersysteem, dat op te zetten en vervolgens te beheren. En dat is wat we doen: mensen betalen voor een plekje in de stad, maar ook voor het onderhoud aan de parkeerplaatsen, straatmarkering en de controles die wij uitvoeren, zodat het parkeren ordelijk verloopt.”
Omdat PAC een nv is (Global Metals nv, red.) mag Ribeiro naar eigen zeggen winst maken met de parkeerinkomsten. De directeur hoeft in feite niets, behalve de omzetbelasting van 6 procent, af te dragen aan de overheid, zo vindt hij. En Ribeiro zegt dat ook al jaren te doen. ,,We betalen onze ob, van die ene gulden die mensen per uur moeten betalen om te parkeren. Van de overige 94 cent moeten wij al ons personeel betalen en het onderhoud doen”, aldus de PAC-directeur/eigenaar.
De overheidsaccountants van Soab hebben een volstrekt ander oordeel en menen dat VVRP-secretaris-generaal Puriel alles moet doen om de ‘afgesproken inkomsten’ voor de landsbegroting van Curaçao veilig te stellen; in het uiterste geval door dit ‘juridisch af te dwingen’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.