Premiers tekenen protocol voor gezamenlijk sociaaleconomisch bevolkingsbeleid
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaan elkaar versterken bij het maken van een strategisch beleid waarbij de uitdagingen op het gebied van migratie de sociaaleconomische ontwikkeling op de eilanden niet in de weg zitten, maar juist bevorderen.

migratieDaartoe hebben de premiers van de autonome landen binnen het Koninkrijk - respectievelijk Evelyn Wever-Croes, Eugene Rhuggenaath en Leona Romeo-Marlin - afgelopen weekend een protocol getekend tijdens een trilateraal overleg op Sint Maarten. De leiders waren allemaal op het Bovenwindse Eiland in het kader van de internationale summit ‘Unite-Prepare-Adapt’.
De landen gaan waar nodig en waar gewenst samenwerken bij het ontwikkelen van een beleid dat ‘een substantiële bijdrage kan leveren aan het ‘resilient’ maken van Aruba, Curaçao en Sint Maarten als Small Island Development States’, die vanwege hun kleinschaligheid en open economie extra gevoelig zijn voor ontwikkelingen die zich buiten hun grenzen voltrekken.
Samen met de Sociaal Economische Raden (SER’s) op de eilanden, willen de landen onderzoeken welke impact de ontwikkelingen op het gebied van migratie hebben op de sociaaleconomische uitdagingen en hoe daar vervolgens beleidsmatig op in kan worden gespeeld. Alle drie de landen worden namelijk in meer of mindere mate geconfronteerd met vergelijkbare vraagstukken op dit gebied. Zoals de stagnerende economie, vergrijzing, ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt en de crisis in Venezuela die onder andere een vluchtelingenstroom tot gevolg heeft.
De minister-presidenten geven met de samenwerking gehoor aan een advies van de SER’s van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, dat enkele weken geleden naar voren is gebracht tijdens een overleg met Rhuggenaath. Volgens de SER’s zou het gezamenlijke beleid - gebaseerd op de ‘lessons learned’ en ‘best practices’ - zich allereerst moeten richten op de uitdagingen, maar daarnaast moet er ook oog zijn voor de voordelen die met name arbeidsmigratie met zich meebrengt. Dit allemaal met de focus op een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling in de landen.
Om in dit kader over het migratievraagstuk te brainstormen, wordt in het eerste kwartaal van 2019 een symposium georganiseerd door de Sociaal Economische Raden van de landen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).