Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op Aruba, Bonaire en Curaçao lopen bewoners en bezoekers nog maar heel weinig risico om met het zika-virus besmet te raken. Op de eilanden zijn sinds meer dan een jaar geen nieuwe gevallen gemeld.

zika mugDe zika-epidemie bereikte op Curaçao in 2016 een hoogtepunt. Het virus wordt, net als dengue en chikungunya, overgebracht door de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus), maar veroorzaakt slechts milde griepsymptomen, zoals koorts, hoofdpijn, huiduitslag en pijnlijke botten. Dat de uitbraak inmiddels is uitgedoofd, klopt met eerdere voorspellingen van Izzy Gerstenbluth, epidemioloog bij de dienst Geneeskundige en Gezondheidszaken (G&Gz). Op een bepaald moment is een meerderheid van de bevolking immuun en kan het virus zich voorlopig niet verder verspreiden.
De World Health Organization (WHO) bericht op de website dat het classificatieschema voor landen waar zika voorkomt nu niet langer actief is. Daarin werden tot voor kort nog 21 landen in het Caribisch gebied, waaronder de ABC-eilanden, als categorie-1 aangemerkt: gebieden waar het zika-virus voor het eerst of opnieuw voorkwam of de overdracht nog steeds plaatsvond. Dat de betreffende landen van het label verlost zijn, is volgens de Caribbean Public Health Agency (Carpha) vooral goed nieuws voor de toeristische sector. De negatieve invloed van de zika-classificatie op het toerisme is volgens Carpha bevestigd door de Caribbean Hotel and Tourism Association en de Caribbean Tourism Organization.
De WHO zou hebben besloten te stoppen met het classificatieschema vlak nadat Carpha met cijfers kon aantonen dat in het Caribisch gebied langer dan 12 maanden geen overdracht van het virus is geconstateerd, of op een niet te traceren niveau. ,,Daarmee lopen bewoners en bezoekers in de regio een zeer klein risico om met het virus besmet te raken.”
De WHO zegt het classificatieschema te hebben vervangen door periodieke epidemiologische updates. Want de Wereldgezondheidsorganisatie blijft alert op het vroegtijdig en goed reageren op een nieuwe uitbraak. Alleen al vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s, zoals het syndroom Guillain-Barré en microcefalie bij de foetus van een besmette moeder.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).