Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alle schoolbesturen op Curaçao worstelen al jaren om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Voor de betaling van de elektriciteitsrekening moet dan soms het potje dat bestemd is voor leermiddelen worden aangesproken.

schoolDat blijkt uit een rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) dat in juli 2011 werd afgerond. Dan al geven de schoolbesturen - Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), Dienst Openbare Scholen (DOS) - in interviews met Soab aan dat de bekostiging tekortschiet. Zeker voor wat betreft de uitgaven aan elektra. Want het tarief dat in het V&V-stelsel door de overheid wordt gehanteerd, valt in 2011 al 6 cent per KwH lager uit dan Aqualectra in rekening brengt. Ook de kosten voor public relations, advocaten, werving van personeel, administratieve medewerkers en schoonmaak zijn meer dan het budget toelaat. Dat de schoolbesturen er ‘toch redelijk in slagen om aan hun financiële verplichtingen te voldoen’ is te danken aan het innen van ouderlijke bijdragen en ‘het inzetten van middelen die bestemd zijn voor regulier onderhoud en leermiddelen op overige materiële kosten zoals elektra en bestuur, beheer en administratie’, aldus Soab in 2011.
Sindsdien lijkt er nog weinig verbeterd. Deze week heeft VPCO door het aanbieden van een noodbrief aan minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) opnieuw aandacht gevraagd voor de penibele situatie, met als dieptepunt dat scholen niet schoongemaakt worden. VPCO-directeur Maghalie van der Bunt-George noemde het ‘stuitend dat er niet wordt geïnvesteerd in het onderwijs’, dat daardoor ‘onvoldoende is meegegroeid met de veranderingen op ons eiland en in de wereld’. ,,De lokalen zijn warm, er is sprake van ernstig achterstallig onderhoud, de meubels voor het onderwijspersoneel zijn armoedig, methodes zijn verouderd en er is groot gebrek aan materialen en middelen.” Volgens Van der Bunt-George gaat tachtig tot negentig procent van het geld waarmee de schoolbesturen het moeten doen op aan salarissen van docenten.
Alle schoolbesturen gezamenlijk hebben vorig jaar al aan de bel getrokken bij onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR). In een brief van 13 september 2017 vragen zij de minister voor het schooljaar 2017/2018 de focus te richten op twee speerpunten: het in kaart brengen en verzachten dan wel oplossen van de knelpunten die het gevolg zijn van de ontoereikende bekostiging en de implementatie van het ICT-manifest. Want ook voor ICT-faciliteiten is er onvoldoende geld om aan de eisen van de moderne tijd te voldoen. En ook dat is niet nieuw. In 2011 ontvangen de schoolbesturen jaarlijks per leerling in het funderend onderwijs 16 gulden, en 24 gulden in het voortgezet onderwijs, voor systeembeheer. Dat is niet voldoende ‘gezien de toename van ICT-apparaten en applicaties die in het kader van de onderwijsvernieuwingen zijn aangeschaft’, aldus het Soab-rapport. Soab adviseert nader onderzoek te doen naar de bekostiging en dan ook te kijken naar mogelijkheden voor meer efficiënte, zoals het huisvesten van meerdere stichtingen in eenzelfde gebouw.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).