Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Voormalig hoofd van de douane Jules Ilario is sinds afgelopen maandag terug bij het Korps Politie Curaçao.

ilario Ilario begint met een omschreven takenpakket, maar zal uiteindelijk het managementteam van de politie versterken.
Die aanvulling is broodnodig, want in plaats van vijf managers, geven alleen de korpschef en zijn plaatsvervanger leiding aan de politie. Dat zegt Korpschef Mauricio Sambo in gesprek met het Antilliaans Dagblad. Nadat de noodzaak tot versterking van het team enkele maanden is besproken met minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR), volgde in augustus een eerste gesprek met Ilario. Hij zal in eerste instantie worden ingezet op een aantal specifieke terreinen, zoals de herijking van het inrichtingsplan van de politie en de invoering van buurtregisseurs in de wijken. Sambo: ,,De benoeming in het managementteam volgt pas na afronding van een formeel traject, maar dat is het doel.”
De korpschef verwacht niet dat de problemen die Ilario had met het douanepersoneel nog zullen opspelen in zijn nieuwe functie bij de politie. Minister Girigorie benadrukte dinsdag tijdens een vergadering van de Centrale Commissie in de Staten niet te twijfelen aan de integriteit van Ilario, omdat daartoe geen aanleiding is na een uitgebreid onderzoek dat minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën heeft laten doen. Ook korpschef Sambo beschouwt de kwestie als ‘afgedaan’. Hij ziet Ilario, die voorheen verschillende leidinggevende functies bij de politie bekleedde en opklom tot plaatsvervangend korpschef, als de juiste persoon om het managementteam te versterken. ,,Hij is direct inzetbaar en van waarde, omdat hij de mensen kent en de uitdagingen waarvoor het korps staat.”
Ilario lag sinds zijn aanstelling in 2015 onder vuur als hoofd van de douane en werd vorig jaar april op non-actief gesteld nadat vakbond STrAF veel kritiek had op de wijze waarop hij de organisatie wilde moderniseren en automatiseren. Toenmalig minister van Financiën, Lourdes Alberto, stelde een commissie in bestaande uit Ersilia de Lannooy en Gregory Damoen om te achterhalen of er inderdaad in strijd met de regels was gehandeld, zoals de vakbond aanvoerde. Maar als hij half augustus 2017 nog geen rapport over zijn functioneren heeft gezien, houdt Ilario de eer aan zichzelf en vertrekt hij bij de douane.
Inmiddels heeft hij het rapport wel gezien. ,,Het is onbruikbaar, een lachertje, alleen al omdat er maar twee commissieleden zijn benoemd, in plaats van drie zoals had gemoeten volgens de Ministeriële Beschikking. Ik heb minister Gijsbertha een onderbouwde reactie gegeven. Het rapport is niet op feiten gebaseerd”, zegt Ilario. Zelf noemt hij de keuze om terug te gaan naar de politie ‘niet moeilijk, maar logisch’. ,,Mijn basis is de Politieacademie. Daar ligt mijn hart. Er zijn genoeg uitdagingen. De tijd bij de douane laat ik achter mij. Wie wil samenwerken in het belang van het land, zal met mij geen problemen hebben.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).