Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Antwerpen - Het Antwerpse gerecht verdenkt de Belgische firma Oilchart International van betrokkenheid bij een grootschalige zwendel in afvalstoffen, die aan schepen zouden zijn geleverd als volwaardige brandstof. Het onderzoek is een uitloper van het grote milieuschandaal rond Asphalt Lake Recovery op Curaçao.

asfaltmeerZo bericht De Gazet van Antwerpen, een gezaghebbende krant in België, in de editie van afgelopen zaterdag. ,,Asphalt Lake Recovery is een bedrijf dat het gigantische, door Shell achtergelaten asfaltmeer op het Antilliaanse vakantieparadijs exploiteert”, aldus het Belgische dagblad onder de kop ‘Antwerps bedrijf betrokken bij internationaal afvalschandaal’.
Het gerecht in de hoofdstad van Vlaanderen voert een onderzoek naar de betrokkenheid van Oilchart International bij een internationale zwendel met chemisch afval dat werd verkocht als brandstof voor schepen. In het onderzoek duikt ook een kabinetsmedewerker van de Vlaamse minister van Leefmilieu op.
Speurders van de Belgische federale gerechtelijke politie vielen donderdag in opdracht van de onderzoeksrechter in Turnhout binnen in het kabinet van de minister van Leefmilieu. De onderzoekers namen in het kantoor van een van de kabinetsmedewerkers documenten in beslag die verband houden met Oilchart International nv, een Antwerps bedrijf dat handelt in bunkerbrandstof voor schepen. Ook de directie van Oilchart International, Christian K. en Sonja V., werden opgepakt. Ceo en eigenaar Christian K. werd na verhoor vrijgelaten onder voorwaarden.
,,In het asfaltmeer op Curaçao is een miljoen ton asfalt en naar schatting 34.000 ton chemisch afval gedumpt”, schrijft De Gazet. ,,Het asfalt, dat wellicht erg verontreinigd is, wordt verwerkt tot stookolie door er verdunningsmiddelen als diesel aan toe te voegen. Die stookolie wordt vervolgens verkocht als bunkerbrandstof aan de scheepvaart.”
Uit onderzoek is gebleken, vervolgt de Antwerpse krant, dat er op Curaçao niet alleen diesel werd toegevoegd als verdunner, maar ook ‘zwaar kankerverwekkende afvalstoffen uit de petrochemie’. ,,Het verwerken van petrochemisch afval is peperduur en daarom zoeken milieucriminelen andere manieren om goedkoop van hun afval af te geraken. In dit geval: de atmosfeer in blazen via de scheepvaart.”
De afdeling Turnhout van het Antwerpse parket, dat bevoegd is voor het onderzoeken van milieucriminaliteit, meent dat Oilchart International ‘willens en wetens heeft meegewerkt aan de lucratieve zwendel van Asphalt Lake Recovery’. Aldus De Gazet.
De kabinetsmedewerker van minister van Leefmilieu Schauvliege onderhield contacten met vertegenwoordigers van Oilchart International. Het bedrijf kreeg van de minister toestemming om het verwerkte asfalt op de markt te brengen, maar er zijn sterke vermoedens dat de kabinetsmedewerker om te tuin werd geleid met vervalste expertises, waardoor de samenstelling van de brandstof anders werd voorgesteld dan ze in werkelijkheid was.
Het parket in België beschouwt de man vooralsnog als verdachte, bevestigde afdelingsprocureur Dominique Reyniers aan De Standaard. ,,Er loopt een onderzoek naar de medewerker”, zegt Reyniers. ,,De persoon wordt behandeld als verdachte en zal als dusdanig verhoord worden.”
De betrokken kabinetsmedewerker zette een stap opzij om zijn volle medewerking te kunnen geven aan het onderzoek. ,,Bij Oilchart International wordt alle betrokkenheid met de zaak ontkend,” schrijft De Gazet tot slot.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.