Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Korpschef Mauricio Sambo is blij met het feit dat er eindelijk een integraal veiligheidsplan wordt geïmplementeerd, niet alleen ten behoeve van de recherche, maar voor zijn hele politiekorps.

mauriciosambo

Directe aanleiding voor de invoering van dit plan is de staking van de rechercheafdeling na de roof van 500 kilo cocaïne uit het politiebureau vorige weekeinde. De zichtbaar aangeslagen korpschef verwoordde het donderdagavond tijdens een speciaal belegde persconferentie als volgt: ,,Het was een zware klap voor iedereen die bij de politie werkt. Het heeft ons allemaal enorm veel pijn gedaan, want je staat als het ware in je hemd. Gelukkig is er snel geschakeld en is er direct begonnen met het zoeken naar een oplossing.”
Voor een oplossing heb je evenwel eerst een goede probleemstelling nodig die door alle betrokken partijen erkend wordt. Blijkbaar moest dat worden afgedwongen door een staking. Minister Quincy Girigorie schoot zijn korpschef op dat punt te hulp. ,,De politie is de afgelopen jaren zo druk geweest met het beschermen van de burger dat ze vergeten is naar zichzelf te kijken. Er is al vaker aan de bel getrokken door de vakbonden met betrekking tot de veiligheid van de politie, dus het was de hoogste tijd dat er eens goed naar dit aspect van het politiewerk werd gekeken. Dat is nu gebeurd.”
Sambo stelt dat het integrale veiligheidsplan gefaseerd zal worden ingevoerd. ,,Een aantal zaken kan zeer snel worden geregeld en toegepast, er zijn zaken die op de middellange termijn worden doorgevoerd en zaken die op de lange termijn worden geïmplementeerd. Ik ben in elk geval erg gelukkig met dit plan.”
De korpschef zegt zelf niet op de hoogte te zijn geweest van de enorme hoeveelheid drugs die er in ‘zijn’ politiebureau waren opgeslagen. ,,Kijk, de dagelijkse leiding van de politie is continu met miljoenen dingen tegelijk bezig. Vooral organisatorisch natuurlijk. Met wat er in het veld en op de werkvloer allemaal precies gebeurt, daar kunnen we ons niet 24 uur per dag mee bezig houden. Natuurlijk hoor en lees ik ook als de kustwacht bijvoorbeeld weer een lading drugs heeft onderschept, maar ik weet dan niet altijd wat ermee gebeurt. Dat kan ook niet natuurlijk.” Verder wilde Sambo niet al te diep ingaan op details van de drugsroof. ,,Dat is niet verstandig zolang de zaak nog in onderzoek is. Dat kan het onderzoek alleen maar schaden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).