Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Naar verwachting pakt de recherche van het Korps Politie Curaçao vandaag het werk weer op.

staking Dan wordt er zeer waarschijnlijk een definitieve overeenkomst bereikt tussen vakbonden en regering over een pakket veiligheidsmaatregelen.
Er moeten enkel nog twee plooitjes gladgestreken worden. ,,Ik ga ervan uit dat het morgen (dus vandaag, red.) goed komt”, aldus minister van Justitie, Quincy Girigorie gisteravond. De wijze hoofden van de om de tafel gezeten vakbondsleiders knikten. ,,Dat moet goedkomen”, bevestigde Asmara Thodé van de ambtenarenvakbond Abvo.
Girigorie wilde niet uitweiden over het pakket aan maatregelen. ,,Dat lijkt me niet verstandig”, glimlachte hij. ,,Maar belangrijk is dat het de mensen die het betreft geruststelt. Daar gaat het om. De politie is de afgelopen jaren te veel bezig geweest met de veiligheid van de burger en is zichzelf daarbij enigszins uit het oog verloren.”
,,U zult zich direct afvragen hoe we die extra veiligheidsmaatregelen zullen financieren”, raadde Girigorie. ,,Daar heb ik al over gesproken met de minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha. Hij steunt me hierin, want hij beseft hoe belangrijk het is.”
De minister raakte ietwat geïrriteerd door de vraag waar de politiemensen dan zo bang voor zijn. Immers, als de politie al bezorgd is over wat ze kan overkomen, hoe moet dat dan voor de burger zijn? ,,Ik snap die vraag, maar ik kan het u heel goed uitleggen”, reageerde hij. ,,Het werk van de politie is niet hetzelfde als dat van een gemiddelde burger. Waar een burger zou wegrennen van een bepaalde situatie, daar moet de politie er juist opaf. Als je dan kijkt naar de criminaliteit die steeds harder wordt, waar veel geld in omgaat en de groei van het aantal wapens op straat, dan is het logisch dat zij denken ‘zo kan ik mijn werk niet goed uitvoeren’. Want als de politie zijn werk niet meer kan doen, hoe onveilig wordt het dan? De politie moet dus ook goed voor zichzelf zorgen. Eigen veiligheid is van het grootste belang om in te kunnen staan voor de veiligheid van de burger. Dat is het onderwerp van gesprek hier. En zoals ik al zei: de politie is de laatste jaren vooral met de buitenwacht bezig geweest en heeft minder naar zichzelf gekeken. De focus lag naar buiten, niet naar binnen. En daar gaan we nu wat aan doen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).