Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De recente ontwikkelingen binnen de justitiële keten waardoor mag worden geconcludeerd dat de veiligheid gebrekkig is, zijn voor de MAN-fractie reden om een spoedvergadering van de Staten met de minister van Justitie aan te vragen.

drugs,,De incidenten worden met de dag erger en we willen concreet van de minister weten wat hij gaat doen om dit te bestrijden.”
In de afgelopen weken zijn er verschillende negatieve berichten over de justitiële keten de revue gepasseerd. In dit kader noemt de MAN-fractie de drones met drugs die boven de gevangenis vlogen en schoten die bij de ingang van dezelfde gevangenis zijn gelost, maar ook het gebrek aan beveiliging bij de kurá di raspa (de opslagplaats van de politie voor inbeslaggenomen auto’s). ,,Ook op het politieterrein te Rio Canario staan er verschillende voertuigen die in beslag zijn genomen en waar onbekenden dagelijks onderdelen van stelen”, aldus de fractie. ,,Op datzelfde terrein zijn twee bootmotoren gestolen en is een kraan van de politie in brand gestoken. Een ander betreurenswaardig geval heeft bij de politiegarage plaatsgevonden waar enige tijd geleden verschillende politieauto’s in brand zijn gestoken.” Tot slot noemt de fractie - bestaande uit Giselle Mc William, Elsa Rozendal, Yaël Plet, Wimbert Hato en Eugène Cleopa - het meest recente geval waarbij onbekenden hebben ingebroken in de kluis van het politiecomplex te Rio Canario en er vandoor zijn gegaan met een enorme lading cocaïne.
Vlak na deze gebeurtenis stelde de MAN al dat de aanslagen op justitiële afdelingen met de dag erger worden. Die stelling wordt nu herhaald, evenals de eis om opheldering van Justitieminister Quincy Girigorie over concrete stappen die hij van plan is te nemen om weer rust in de tent te brengen.
De MAN-fractie heeft Statenvoorzitter William Millerson (PAR) benaderd met het verzoek om conform artikel 33 van het Reglement van Orde een spoedvergadering van de Centrale Commissie te beleggen waarbij de Justitieminister aan de tand kan worden gevoeld. Ook dient hierbij een vertegenwoordiger van de gevangenis en van het politiekorps aanwezig te zijn om uitleg te geven aan de Staten, aldus de MAN.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).