Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Omdat afgelopen week de hogere kosten van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) vooral toegeschreven zijn aan de verhuizing van de bouw op het voormalige Amstel-terrein naar Otrobanda, doet voormalig premier Ivar Asjes (toentertijd PS) nog eens uit de doeken hoe die besluitvorming in 2013 tot stand is gekomen.

HNO CMC Curacao Medical Center 32Hij is dan ook niet ‘bang’ voor een nader onderzoek. ,,Ik was van 7 juni 2013 tot en met 31 augustus 2015 premier. Ik verwelkom elk onderzoek dat gedaan wordt naar het proces van HNO”, zo stelt Asjes. ,,Nadat er vijftig jaar lang gediscussieerd is over een nieuw ziekenhuis, is het mijn kabinet geweest dat uiteindelijk de knoop heeft doorgehakt. Wij hebben niet alleen gepraat, maar ook belangrijke besluiten genomen en de fondsen vrijgemaakt om de bouw te realiseren.” Met dit bericht stuurt Asjes ook de besluitvormingsdocumenten toe. Zo blijkt uit een brief van december 2013 aan de toenmalige minister van Financiën dat in april 2013 een motie is aangenomen in de Staten waarin de voorkeur wordt uitgesproken over de locatie Otrobanda. Op 20 september 2013 wordt in de Raad van Ministers (RvM) deze motie bevestigd en op dezelfde dag wordt ook een Memorandum of Understanding (MoU) hierover getekend tussen het Land, het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) en Usona.
In de brief wordt de Financiënminister gevraagd akkoord te gaan met de aankoop van Colon en de plannen voor de groundbreaking op 19 december 2013. Ook wordt de minister verzocht de vooruitbetaling te doen aan de aannemer en aan Sona.
In een andere brief naar de toenmalige minister van Financiën, José Jardim, van 10 december 2013 wordt geschreven over de door Unsona berekende meerkosten van 13,9 miljoen gulden voor de verhuizing naar Otrobanda. Dit bedrag zou echter nog binnen het investeringsbedrag van 400 miljoen vallen. De locatiewijziging zou volgens Sona een ‘marginaal effect’ hebben op de begroting en zou bovendien gecompenseerd kunnen worden met een efficiëntieslag. Ook Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) deelt de visie van Usona.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).