Smoc noemt uitlatingen van ministerie over luchtkwaliteit onjuist en misleidend
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onjuist en misleidend. Zo noemt stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) het persbericht van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) over de metingen van de luchtkwaliteit in 2017. Daarin werd gesteld dat normen voor uitstoot door de industrieën rond het Schottegat niet zijn overschreden.

gmnVoorzitter van Smoc Peter van Leeuwen heeft daarom een open brief geschreven, gericht aan GMN-minister Suzy Camelia-Römer (PIN). De voorzitter stelt daarin dat het ministerie de literatuur niet goed bijhoudt en dat de gezondheid van de bewoners wel degelijk gevaar loopt. De Europese normen waarnaar wordt verwezen in het bericht van GMN zouden namelijk al in 2005 zijn bijgesteld.
,,Voor zwaveldioxide is er geen jaarnorm meer, omdat juist kortetermijnblootstelling al schadelijk is en met het handhaven van een kortetermijnnorm de lange termijn ook automatisch gewaarborgd is”, aldus de voorzitter van Smoc, die stelt dat de actuele normen voor zwaveldioxide ook zijn opgenomen in het rapport van de GGD voor 2017.
Zo worden de Europese normen bijvoorbeeld vermeld in de tabel voor Kas Chikitu onder het kopje ‘EU’. ,,En de metingen in de wijk blijken schokkend: álle Europese normen voor zwaveldioxide zijn fors overschreden. Ook de Europese normen voor fijnstof (PM10) en het kankerverwekkende benzeen en nikkel zijn overschreden”, zegt Van Leeuwen stellig.
,,De Curaçaose normen voor zwaveldioxide zijn nog uit 1994 en beschermen de gezondheid allang niet meer. Vanaf verlening van de vergunning aan Isla (1997) en CRU (1998) is gesteld dat ‘bij voortschrijdend inzicht de gezondheidsnormen zouden worden bijgesteld’. Dat is ondanks alle alarmerende literatuur in de afgelopen twintig jaar niet gebeurd”, zo schrijft de voorzitter namens Smoc verder.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).