Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vraag welk monetair stelsel - een eigen gulden of dollarisatie - het beste is voor Curaçao zou de leidraad moeten zijn bij het nemen van een eindbesluit daarover.

F03Strategisch beleidsplan Lasten CBCS copyDat stelt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), die verder aangeeft te willen weten of het advies van de huidige directie van de Centrale Bank CBCS om de ‘Caribische gulden’ in te voeren op dit uitgangspunt is gebaseerd dan wel dat het in 2010 genomen politiek besluit hiertoe de basis vormt.
Hiermee reageert de VBC op wat Leila Matroos-Lasten, waarnemend president van de Centrale Bank, in haar speech verklaarde toen zij vorige week te gast was bij de VBC-lunch. ,,Curaçao en Sint Maarten vormen sinds 10-10-‘10 een monetaire unie. Afgesproken was dat er een gemeenschappelijke nieuwe munt ingevoerd zou worden. Acht jaar na dato heeft dit nog niet plaatsgevonden.”
In het Strategisch Plan 2018-2020 van de CBCS, zo vervolgt VBC in de jongste Newsletter, wordt door de directie van de Centrale Bank melding maakt dat zij de overheden adviseren om over te gaan tot introductie van de ‘Caribische gulden’ al dan niet in combinatie met invoering van een digitale munt.
,,De vraag rijst waarom het toentertijd genomen politiek besluit (nog) niet is uitgevoerd,” schrijft de VBC. ,,Wellicht heeft dit te maken met het feit dat vanwege de tijdsdruk weliswaar een besluit genomen moest worden, maar dat er nog immer twijfel bestaat over de vraag welk monetair stelsel het beste is voor de Curaçaose samenleving en economie: een eigen munt of overstappen op de USA dollar, zoals de BES-eilanden hebben besloten.”
Bonaire, Sint Eustatius en Saba hanteren, hoewel ze integraal onderdeel zijn van Nederland waar de euro wordt gebruikt, de dollar. Aruba heeft de eigen Arubaanse florin/gulden en Curaçao en Sint Maarten hebben nog de Nederlands-Antilliaanse gulden, die al decennia tegen een vaste koers is gekoppeld aan de dollar.
,,Niet vergeten moet worden dat vóór 2010 een felle en intensieve maatschappelijke discussie over dit vraagstuk is gevoerd”, vervolgt de Newsletter. ,,Een opmerkelijk feit in dit debat was dat de voormalige Centrale Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) eerst tegen was en vervolgens zich een fervente voorstander van dollarisatie getoond heeft.”
De VBC vraagt zich af of het niet wijs is, in het kader van het verkrijgen van een zo groot mogelijke draagvlak en vertrouwen voor een dergelijk belangrijk besluit, om de samenleving te raadplegen in vorm van bijvoorbeeld het houden van een referendum of een professioneel onafhankelijke enquête.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).