Van een onzer verslaggevers
Willemstad/New York - De Centrale Bank CBCS heeft in verband met de noodregeling die van toepassing is op verzekeraar Ennia een zogeheten Chapter 15-verzoek gedaan bij het faillissementsgerecht in New York.

ansary1Dit is niet omdat wordt aangekoerst op faillissement, maar nodig omdat aandeelhouder Hushang Ansary niet vrijwillig de gelden in Amerika - die aan Ennia en haar polishouders toebehoren - vrijgeeft. ,,Het doel van dit verzoek is om daarmee tegoeden van Ennia in de VS zeker te stellen”, meldt Ennia aan relaties.
Het betreft een zwaar middel, geeft de CBCS-top toe. Echter, bijna drie maanden nadat de noodregeling werd uitgesproken is het naar het oordeel van de Centrale Bank blijkbaar de enige weg om medewerking van de eigenaar af te dwingen.
De Chapter 15-procedure- hoofdstuk 15 van de Amerikaanse faillissementswet - is dus nadrukkelijk niet gericht om het bankroet van Ennia en bijbehorende entiteiten te bewerkstelligen. ,,Juist niet”, stelt financieel-economisch directeur José Jardim van de Centrale Bank, die aangeeft alles te doen primair in het belang van de verzekerden, waaronder mensen die soms al jarenlang werken en sparen voor een pensioen bij Ennia.
Het doel van de in New York aangespannen procedure is om erkenning te krijgen voor de eerder, begin juli, door het gerecht op Curaçao van toepassing verklaarde noodregeling. Deze noodregeling heeft lokale werking, maar niet op Amerikaans grondgebied waar deze vorm van ingrijpen door de toezichthouder onbekend is.
Met de erkenning door de rechter in de VS, hoopt de Centrale Bank in Willemstad toegang te krijgen tot de activa die in Amerika zijn ondergebracht. Die bezittingen (cash en beleggingen) zijn niet van Ansary privé, maar zijn gelden van de Ennia-klanten. Daaronder bevinden zich rekeningen op naam van Ennia bij de Amerikaanse bank Merrill Lynch.
Er zijn bij deze verzekeringsmaatschappij problemen met de solvabiliteit geconstateerd. Niet zozeer omdat sprake is van een negatief vermogen, aldus Jardim tijdens een ingelaste persconferentie, maar omdat de activa niet op de juiste plekken op de balans staan; namelijk buiten bereik van het verzekeringsbedrijf. Het gaat om circa 80 procent van de bezittingen.
De noodregeling biedt de CBCS de mogelijkheid om op te treden, met of zonder medewerking van de aandeelhouder. Zolang als de noodregeling duurt heeft Ansary niet vrijwillig meegewerkt om de bezittingen binnen de invloedsfeer van Ennia te brengen. De verzochte erkenning door het gerecht in New York verschaft die vereiste toegang wel, noodzakelijk om orde op zaken te brengen.
Jardim legde uit dat in eerste instantie alle assets in kaart zijn gebracht en geïdentificeerd. De volgende stap is nu om ze terug te plaatsen waar ze thuishoren. ,,Dit is fundamenteel voor de herstructurering van Ennia”, aldus de CBCS-directeur, die aangeeft dat de Centrale Bank ‘vastbesloten’ is en de uitkomst van de gerechtelijke procedure positief tegemoet te zien.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).