Refineria: Lagere uitstoot ook door productieveranderingen andere industrieën
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Refineria Isla verzet zich opnieuw tegen aantijgingen van stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) dat de door PdVSA geëxploiteerde raffinaderij niet voldoet aan de norm voor toegestane uitstoot.

smoc3,,Nu de meeste processen van de raffinaderij al een tijd stilliggen, wordt er beargumenteerd dat de daling van de gemeten SO2-concentratie dit jaar vergeleken met vorig jaar aan Isla toegeschreven dient te worden en dat daaruit geconcludeerd kan worden dat de uitstoot van Isla daarom hoger ligt dan de maximale norm.”
Maar, aldus Isla in een perscommuniqué dat afgelopen weekend werd uitgestuurd: ,,Dit strookt niet met de werkelijkheid, want daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat andere industrieën binnen het Schottegat dit jaar ook productieveranderingen ondergaan hebben die ertoe geleid hebben dat ook zij dit jaar een substantieel lagere SO2-uitstoot hebben vergeleken met vorig jaar.”
Refineria Isla is een bedrijf dat naar eigen zeggen ‘zijn verantwoordelijkheid om zich aan de wet te houden zeer serieus neemt’. Het communiqué dat naar de media werd verzonden door Suzy Martina-Rooi, department head Social Investment: ,,Daarom betreuren wij het dat er recentelijk cijfers gepubliceerd zijn in de media met als doel een vertekend beeld te geven van hoe de raffinaderij de luchtkwaliteit overtreedt. Dit creëert verwarring binnen de gemeenschap en het draagt helaas niet bij aan het proces om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor de toekomst.”
De SO2-metingen die de GGD Amsterdam (Geneeskundige en Gezondheidsdienst) verricht bij het meetstation van de Curaçaose overheid te Beth Chaim - de historische joodse begraafplaats direct onder de rook van Isla - geven, aldus benadrukt Isla, het resultaat van de gezamenlijke SO2-emissie van alle emissiebronnen binnen het Schottegatgebied: de raffinaderij, de CRU/BOO-energiecentrale, de dieselcentrale van nutsbedrijf Aqualectra, Asphalt Lake Recovery, schepen en voertuigen.
,,Gelet op het feit dat de bijdrage van SO2 niet afzonderlijk voor elke emissiebron gemeten kan worden heeft het gerecht, in het vonnis van 12 januari 2010, bepaald dat dit aan de hand van een model (Aermod) bepaald dient te worden. Dit is een internationaal geaccepteerde methode”, vervolgt het communiqué.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).