Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ergens op de burelen van Domeinbeheer ligt een grote stapel aanvragen van mensen die graag een stuk land willen om groenten of fruit te gaan verbouwen, dan wel aan veeteelt willen gaan doen. ,,Daaraan gaan we nu tegemoetkomen”, aldus de ministers Zita Jesus-Leito (PAR) en Suzy Camelia-Römer (PIN).

landbouwveeteeltDe twee ministeries - Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en Gezondheid, Milieu en Natuur - slaan de handen ineen om al die aanvragen op hun merites te gaan beoordelen. ,,Het is heel belangrijk dat we onze eigen groenten en fruit kunnen verbouwen, of ons eigen vlees en aanverwante artikelen produceren”, aldus Camelia-Römer. ,,Dat maakt ons een stuk minder afhankelijk van import en dat is natuurlijk een groot voordeel.”
De ministers hebben samen afgesproken dat ze per direct gaan inventariseren welke concrete aanvragen er zijn binnengekomen. Tegelijkertijd zal er geanalyseerd worden hoeveel terreinen de overheid ter beschikking heeft voor landbouw- en/of veeteeltdoeleinden. Vervolgens zullen alle administratieve handelingen bij het beschikbaar stellen van de terreinen binnen zes maanden worden afgerond.
Deze gezamenlijke actie van de ministeries is conform het regeerakkoord, dat luidt ‘Realisando Kòrsou su máksimo potensial’ en waarbij de regering beloofde veel aandacht te zullen schenken aan agricultuur, visserij, veeteelt en bescherming van dieren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).