Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Bij het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) wordt nu een inhaalslag gemaakt om het aantal achterstallige electieve operaties uit te voeren. Dat heeft algemeen directeur Anthon Casperson gisteren tijdens een persconferentie te kennen gegeven.

sehosHet gaat om 507 patiënten, verdeeld over verschillende snijdende vakgroepen die in het ziekenhuis opereren.
Op 27 juni dit jaar informeerde het medische stafbestuur de directie van Sehos dat er grote bezorgdheid heerst in het ziekenhuis wegens het tekort aan materiaal, apparatuur en mankracht. Het ging hierbij om een ziekenhuisbreed probleem. Vervolgens kreeg de directie op 28 juli een brief van de medische staf waarin de directie wordt geïnformeerd dat de situatie binnen het ziekenhuis niet veilig is. ,,Een ziekenhuis moet op de eerste plaats goede zorg kunnen leveren, veilig zijn en toegankelijk voor iedereen”, aldus Casperson, die vervolgt: ,,De medische staf heeft een verantwoordelijkheid naar patiënten toe. Daar kan de directie niet tussen komen. Als je onderbouwd door de medische staf wordt geïnformeerd dat de situatie niet veilig is, dan moét de directie het advies opvolgen.”
In de brief van de medische staf is de directie geadviseerd om tijdelijk alle patiënten die medisch noodzakelijke operaties moesten ondergaan naar het buitenland uit te zenden en bij Sehos slechts acute operaties (categorie 1) uit te voeren. ,,Op die manier konden we materiaal besparen terwijl we in gesprek traden met partners”, zo legt Casperson uit.
Eind juli heeft de directie de medische staf middels een voortgangsrapportage geïnformeerd over de werkzaamheden die tot op dat moment hadden plaatsgevonden. Gebaseerd op dat rapport is de directie aanbevolen door te gaan met operaties van de categorie 2 en 3. ,,Het gerucht dat bij Sehos helemaal geen operaties konden worden uitgevoerd, klopt dus van geen kant”, aldus de algemeen directeur. Afgelopen maandag, 17 september heeft de directie een tweede voortgangsrapportage overlegd en gebaseerd daarop is besloten de operaties verder uit te breiden naar categorie 4; de electieve operaties. ,,Het doel is nu om de situatie te normaliseren en zo te behouden voor de toekomst”, aldus Casperson.
Om te bereiken dat de situatie bij het Sehos wordt genormaliseerd, is de beschikbaarheid nodig van de infrastructuur, zo gaf Casperson gisteren te kennen. ,,Dan gaat het niet alleen om het gebouw, maar ook om materiaal, apparatuur en mankracht.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).