Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het aantal risicojongeren is in 2017 sterk verhoogd en de leeftijd van de probleemjeugd wordt steeds lager.

probleemjongeren Dat wordt bij het Veiligheidshuis, een onderdeel van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), geconstateerd.
In de jaren 2016, 2016 en 2017 worden bij het Veiligheidshuis respectievelijk 52, 39 en 56 jongens gemeld en 11, 9 en 21 meisjes. In totaal zijn er 188 risicojongeren en een nagenoeg even groot aantal aanmeldingen via justitie. ,,Het is de verwachting dat de komende jaren het aantal zal blijven stijgen, waardoor de nood en ernst groter zal worden”, aldus het jaarverslag van AJJC. Bovendien: ,,Het aantal jongeren in de leeftijdscategorie van 17 jaar is in de periode 2015-2017 gedaald (maar levert nog wel de meeste probleemjongeren op, red.). Het aantal jongeren in de leeftijd van 12, 13, 14 en 15 jaar is gestegen. Jongeren beneden de 10 jaar worden steeds zichtbaarder binnen het Veiligheidshuis.”
AJJC constateert dat risicojongeren, zonder vroegtijdige interventie snel kunnen afglijden naar het criminele circuit. ,,Van 2015 tot 2017 hebben 31 risicojongeren met harde feiten bewezen dat zij zich kunnen ontwikkelen tot een potentiële ‘jeugddelinquent’, zo staat in het jaarverslag. Bij het Veiligheidshuis komen alle ketenpartners uit de straf-, zorg- en de bestuurlijke keten samen om probleemjongeren te behoeden voor afglijden naar de criminaliteit of om criminele jongeren weer op het rechte pad te krijgen. Het gaat vaak om jongeren met zogenoemde ‘multiproblematiek’ waar een gezamenlijke aanpak van (justitiële) jeugdinstellingen en wijkorganisaties voor nodig is.
Andere cijfers wijzen uit dat er ook vaker vluchtgedrag vertoond wordt bij jongens en meisjes. In 2016 is het vluchtgedrag bijna verdubbeld ten opzichte van de jaren 2014 en 2015. Verder wordt geconstateerd dat in 2015 en 2017 de meeste risicojongeren voor diefstal en winkeldiefstal zijn aangemeld. Bij de jeugd die via justitie aangemeld wordt gaat het in de meest gevallen om diefstal en diefstal met geweld. ,,De diefstal met geweld bij de justitiële jongeren was altijd in groepsverband met meerderjarigen”, zo wordt er bij de cijfers aan toegevoegd.
Verder constateert AJJC dat de helft van de zaken die behandeld zijn in de periode 2015-2017 problemen op meerdere leefgebieden als oorzaak heeft. ,,In 2017 werd geconstateerd dat de grootste groep aangemelde jongeren op een negatieve wijze werd beïnvloed door hun gezinsleden.” Het schetst dan ook geen verbazing dat onder de problemen van deze jongeren regelmatig de veiligheid van de jongere zelf of van de omgeving in het geding is, hoewel het plegen van strafbare feiten het hoogst scoort bij problemen van jongeren.
De aanmelders van risicojongeren zijn het onderwijs en de hulpverlening die samen met het Korps Politie Curaçao (KPC) de meeste jongeren aanmelden. Ook komen er aanmeldingen via het Openbaar Ministerie (OM), een familielid, de Voogdijraad en andere instellingen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).