Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Inspectie Onderwijs heeft twijfels over de kwaliteit van het psychologisch onderzoek bij kinderen op basis waarvan een zogenoemde ‘verklaring’ moet worden afgegeven voor doorverwijzing naar het speciaal onderwijs of voor het krijgen van meer tijd bij examens.

psychologenEn omdat er geen klachtenregeling is ten aanzien van psychologen, heeft de Inspectie Gezondheidszorg de mogelijkheid gegeven om dit via de website van de inspectie te kunnen doen. Tegelijkertijd begint de Inspectie Gezondheidszorg een onderzoek naar de kwaliteit van psychologische rapporten.
De Inspectie Onderwijs baseert zich op eerder uitgevoerd onderzoek waardoor er ‘twijfels zijn ontstaan over de kwaliteit van de onderzoeken en de daarop gebaseerde rapporten’, zo wordt nader uitgelegd
De Inspectie Gezondheidszorg legitimeert het onderzoek door te verwijzen naar de Landsverordening inspectie voor de volksgezondheid en de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (Lvo BIG). Uitgelegd wordt: ,,In de Lvo BIG wordt een psycholoog ook gezien als een medische beroepsbeoefenaar. Krachtens artikel 31a van de Lvo BIG dient elke medische beroepsbeoefenaar voor zichzelf alleen of tezamen met zijn of haar beroepsgroep een klachtenregeling te hebben. Tot nu toe ontbreekt dat bij de beroepsgroep van psychologen, verenigd in PsyCur. Om die reden vestigt de inspectie de aandacht op de mogelijkheid voor het indienen van klachten tegen psychologen bij de inspectie, net als dat het geval is voor artsen.”
De redactie heeft gevraagd om een reactie van PsyCur, maar deze was bij het ter perse gaan van de krant nog niet beschikbaar.
www.inspectiegmn.org


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).