Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën hoopt dat de uitvoerige brief met uitleg over hoe de regering de 82 miljoen gulden aan aanvullende ombuigingsmaatregelen en overige risico’s afdekt het College financieel toezicht (Cft) de nodige ‘comfort’ geeft.

cftIn 16 pagina’s plus bijlagen heeft de bewindsman aan Cft-voorzitter Raymond Gradus nader verklaard er zelf alle vertrouwen in te hebben dat het alsnog goed komt met de uitvoering van de Landsbegroting 2018 van Curaçao en dat een begrotingswijziging voor 1 oktober, zoals geadviseerd door het Cft, ‘niet noodzakelijk wordt geacht’.
Ook tijdens zijn persconferentie donderdagmiddag nam Gijsbertha uitgebreid de tijd om de zorgpunten van Cft, zoals geuit in een brief van 29 augustus, weg te nemen dan wel toe te lichten. ,,Wij willen niet vechten tegen het Cft en wij respecteren het werk van het Cft. Maar eigenlijk hoeft het Cft ons niet te vertellen wat we moeten; wij moeten en willen zélf de verantwoordelijkheid nemen.”
Collegevoorzitter Gradus heeft op 5 september de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) aangeschreven in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Rijksministerraad (RMR) om de zorgen van het Cft over te brengen. Ook werd daarin al gemeld dat als het antwoord van de regering-Rhuggenaath naar het oordeel van het Cft niet overtuigt, de RMR opnieuw bericht krijgt, mogelijk voorzien van het advies tot het geven van een aanwijzing aan Curaçao.
,,De regering maakt zich net als het Cft ernstige zorgen over de financieel-economische situatie waarin Curaçao zich bevindt”, schrijft Gijsbertha en voegt eraan toe daarom in lijn met eerdere adviezen verschillende acties in gang te hebben gezet waaronder een verplichtingenstop. ,,Hiermee beoogt de regering om het Cft aan te tonen dat de begroting van 2018 voldoende realistisch en sluitend is.”
De 82 miljoen aan extra maatregelen bestaat voor 15 miljoen uit kostenbesparende maatregelen waarvoor het Cft onvoldoende of onvolledige informatie had, maar die nu samen met de secretarissen-generaal (de hoogste ambtenaren van de ministeries) en de ministerraad verder zijn ingevuld en aangevuld.
Ook was er over 37 miljoen aan dividend van overheidstelecombedrijf UTS onvoldoende zekerheid voor het Cft. Intussen ligt er een Bava-besluit (bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders) van Curaçao met 87,5 procent en Sint Maarten met 12,5 procent, dat 37 miljoen uit de agioreserve wordt uitgekeerd. Ook is er een betalingsregeling dat UTS zich hieraan houdt. Hiermee meent de regering dat voor het UTS-dividend ‘geen voorziening behoeft te worden getroffen’.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).