Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kans is groot dat begin volgende week een begin wordt gemaakt met de aangekondigde ontslagronde bij Insel Air. De verwachting is dat circa 50 personeelsleden ontslagen worden en dat er mogelijk onder hen ook piloten zitten.

Insel AirAldus een anonieme, welingelichte bron tegenover deze krant. Hij omschreef de kans als ‘een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’.
Vakbondsman Wendel Muelen verklaarde desgevraagd aan deze krant niet inhoudelijk op de ontwikkelingen bij Insel Air in te kunnen gaan. De bond heeft gisteren een overleg gehad met de directie. Dat overleg wordt maandag hervat. De bond is van plan om de leden maandag in te lichten over de situatie en daarna in de media op de zaak in te gaan, aldus Muelen.
De afvloeiing van het personeel is in lijn met het vonnis van de rechter, waarbij Insel Air tijd heeft kregen om orde op zaken te stellen maar daarbij wel aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, aldus de bron. De rechter bepaalde bijvoorbeeld dat de maatschappij nu haar financiële verplichtingen en leaseverplichtingen moet nakomen. In een eerstvolgende zitting in oktober zal de maatschappij het overzicht moeten geven van inkomsten en uitgaven van de afgelopen tijd en de levensvatbaarheid van de vliegmaatschappij.
Curator Rogier van den Heuvel verklaarde vorige week vrijdag in deze krant dat het aantal personeelsleden bij de vliegmaatschappij disproportioneel groot is. Daarbij zei hij ook dat de maatschappij van plan was om op korte termijn tussen de 45 en 55 personeelsleden te ontslaan.
De besprekingen over een strategische partner voor Insel Air zijn nog in volle gang. One Laser Group is nog in beeld en ook een tweede maatschappij waarvan de naam nog niet is vrijgegeven. Die tweede partner is nog bezig met de due diligence. Het bedrijf in kwestie pakt de zaken voortvarend aan, aldus de bron.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.