Premier wil realistische benadering van het Cft
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering is geen voorstander van een algehele verplichtingenstop. Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath (PAR) in gesprek met deze krant verklaard.

rhuggenaath,,Als wij experts nodig hebben om de financiën te verstevigen of als er investeringen nodig zijn om in het systeem structureel besparingen door te voeren, dan zou dat met een algemene verplichtingenstop niet kunnen. Als de dienstverlening verstevigd moet worden, of hier en daar cruciale functies moeten worden ingevuld, dan moeten wij de benodigde deskundigen aan kunnen trekken. En wel om te garanderen dat we in de uitvoering voldoen aan de acties en maatregelen zoals die in de matrix van het Cft zijn opgenomen.”
Het kabinet hecht eraan dat het college oog heeft voor de Curaçaose realiteit en de invloed daarvan op de begroting. ,,Ik noem in dit verband bijvoorbeeld de impact van de situatie in Venezuela op de lokale economie. De economie moet de ruimte krijgen om een vlucht te nemen. Het deficit van 117 miljoen over 2017 is al ruim ingelopen door de 48 miljoen die daarvoor vrij is gemaakt. Natuurlijk moeten wij de druk op de ketel blijven houden maar dat betekent niet dat we akkoord moeten gaan met een begroting die niet realistisch is.”
Eerder ging het gerucht dat de premier en minister Gijsbertha van Financiën naar Nederland zouden afreizen om de visie van het kabinet toe te lichten. Maar volgens de premier zijn daar nog geen concrete plannen voor.
,,Curaçao is bereid om zijn commitment naar het Cft te vernieuwen en verwacht daarbij ook dat het college oog heeft voor de economische realiteit van het eiland”, aldus de minister-president. Het kabinet heeft gisteren met topambtenaren van de verschillende ministeries gesproken over de maatregelen die voortvloeien uit de meest recente brief van het college.
,,Daarbij is er per ministerie gekeken naar de inkomsten genererende of kostenbesparende maatregelen. Er is ook gesproken of er op korte termijn andere alternatieven of duurzame oplossingen mogelijk zijn. Het kabinet moet nog verder praten over hoe we aan de wensen van het college tegemoet kunnen komen”, aldus de premier.
De minister-president bevestigde dat er al een tijd sprake is van een dreiging van een aanwijzing. ,,Wat dat betreft heeft het Cft een patstelling veroorzaakt. Wij willen in de reactie die wij op 12 september moeten indienen, duidelijk onze visie verwoorden en ook aangeven waar er ruimte is om verder te werken aan een structurele, integrale aanpak. In eerdere gesprekken met staatssecretaris Knops en premier Rutte hebben wij te kennen gegeven dat wij voor de uitvoering van de plannen gebruik willen maken van de kennis en kunde vanuit Nederland bijvoorbeeld bij Nederlandse gemeenten. Als het integrale plan van aanpak af is kunnen wij aangeven waar er lacunes zij die wij lokaal of met Nederlandse hulp kunnen opvullen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.