Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De (ver)koop van Insel Air International bv is gericht op de totstandbrenging van een crediteurenakkoord.

insel ,,Een van de vereisten daarbij is dat de uitkering aan crediteuren voldoende verzekerd is”, aldus de bewindvoerder in verband met de surseance van Insel.
De koop van de vennootschap zal in verband met vergunningen gestructureerd moet worden als een zogeheten aandelentransactie. Dat betekent dat de huidige aandeelhouders van Insel Air International hun aandelen zullen moeten overdragen aan de koper. ,,De ter beschikking te komen koopprijs zal vervolgens bestemd moeten worden voor de crediteuren”, legt advocaat Rogier van den Heuvel, door het gerecht aangesteld tot bewindvoerder, uit.
Vrijdag vond een schuldeiseresvergadering plaats, waarbij Insel op het nippertje gespaard bleef van het uitspreken van het faillissement. Dit komt omdat er twee gegadigden zijn die nog een poging willen doen om het zwaar noodlijdende particuliere luchtvaartbedrijf over te nemen.
Eén daarvan is One Laser Group (OLG), een investeerdersgroep van Venezolaanse ondernemers in Florida die verder niet (veel) ervaring heeft met de luchtvaartindustrie. De ander is ‘een luchtvaartmaatschappij met een goede trackrecord’. En degelijke kandidaat, aldus de bewindvoerder, die de naam nog niet bekend kan maken.
OLG, dat zich eerder meldde, dacht eerder nog aan een dealstructuur waarbij uitkeringen aan crediteuren naar het inzicht van de bewindvoerder ‘onvoldoende verzekerd waren’, en overweegt daarom op dit moment alternatieven.
,,Uiteindelijk zal de mate van zekerheid die geboden kan worden één van de beslissende punten zijn voor de vraag of ik als bewindvoerder een akkoord bij de crediteuren kan aanbevelen. Het andere essentiële gezichtspunt is uiteraard het percentage dat crediteuren op hun vordering zullen ontvangen.”
In de surseance is tot nu toe een bedrag van tegen de 164 miljoen gulden ingediend. De vorderingen zijn nog niet geverifieerd, aldus Van den Heuvel. ,,Dat stellen we uit tot een eventueel akkoord.”
Is het vinden van een kandidaat-koper - die ook de geldmiddelen en de knowhow heeft - niet eenvoudig, er is ook nog een andere complicatie. De aandeelhouders hebben zich tegenover een consortium van schuldeisers met Insel Air garant gesteld voor schulden van Best Value Great Care (BVGC), de maatschappij waarmee de aandeelhouders vliegtuigen aan Insel leaseten.
,,De aandeelhouders lijken op dit moment nog niet bereid om enerzijds, in zekere zin om niet, afstand te doen van hun aandelen in Insel Air, terwijl zij anderzijds vanuit het consortium worden aangesproken voor de volledige garantieclaim, die, zo stellen zij, toch ook wel erg is opgelopen, omdat Insel sinds de surseance de verplichtingen aan BVGC niet goed nakwam.”
Het consortium heeft zich tot nu toe niet bereid getoond met minder genoegen te nemen, zo blijkt uit het verslag van de bewindvoerder tijdens de crediteurenvergadering van afgelopen vrijdag.
,,Zodra de businessplannen van beide kandidaten gereed zijn, is er dus alle aanleiding voor mij om zowel de aandeelhouders als het consortium aan tafel te krijgen om het eens te worden over de koopovereenkomst en het op die basis door Insel aan te bieden akkoord.”
Van den Heuvel is echter optimistisch en zegt erop te vertrouwen dat ‘uiteindelijk alle betrokken partijen dan hun verantwoordelijkheid zullen nemen’ voor het bereiken van overeenstemming. ,,Ook in het belang van alle andere crediteuren.”
En of het niet genoeg is, moet er ook een horde worden genomen ten aanzien van de achterblijvende belastingverplichtingen. De vennootschap komt lopende belastingverplichtingen niet na. Het gaat om loonbelasting en sociale premies (AOV/AWW, AVBZ, ZV/OV en bvz). ,,Het Land heeft dat aanvaard gelet op de korte termijnvoordelen voor de connectiviteit en de werkgelegenheid”, meldt de bewindvoerder.
De Belastingdienst is bereid om de zogenoemde ‘postmoratoriumbelastingschuld’ kwijt te schelden met 10 procent per jaar, zolang Insel na de surseance van betaling aan de lopende belastingverplichtingen blijft voldoen. ,,Als Insel dus overgenomen en gesaneerd is, dan zou de belastingschuld met tien jaar moeten verdwijnen”, luidt de uitleg van deze constructie.
Van den Heuvel: ,,Er zitten nog wat haken en ogen aan het voorstel van de Belastingdienst als het gaat om wat te doen met een eventuele opbrengst uit Venezuela. Ook heb ik als bewindvoerder deze afspraak nog niet geratificeerd, en lijkt mij dat ik daarmee moet wachten totdat ik de gedachten van de toekomstige koper - als die er komt - over die afspraak ken, opdat de vennootschap niet tien jaar over zijn eigen graf heen regeert.”
Dit zal in voorkomend geval allemaal onderdeel worden van afspraken rond een eventueel crediteurenakkoord. De bewindvoerder zal daar te zijner tijd, zodra er aanleiding voor is, uiteraard ook nog overleg over hebben met de rechter-commissaris.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).