Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Insel Air International bv is gisteren ontsnapt aan een faillissement.

insel De maatschappij krijgt formeel nog anderhalf jaar, maar de komende weken, hooguit paar maanden al, moet duidelijk worden of Insel nog levensvatbaar is.
Het lokale vliegbedrijf zelf is onvoldoende in staat de nodige ombuigingen te realiseren, aldus bewindvoerder Rogier van den Heuvel vrijdag tijdens de schuldeisersvergadering in het gerechtsgebouw, en ‘is afhankelijk van een koper’. Dat Insel nog leeft is omdat slechts twee aanwezige (van de ongeveer 1.200) schuldeisers tegen verlenging van de surseance stemden én omdat de rechter-commissaris besliste - maar wel met de nodige kanttekeningen en voorwaarden - Insel nog een kans te geven.
Een laatste kans lijkt het. Want het wordt een race tegen de klok en verder mag vanaf nu niets meer misgaan. Enerzijds moet er een afdoende bod komen van een koper - volgens de bewindvoerder betreft de tweede gegadigde (een naam mag hij niet bekendmaken) een luchtvaartmaatschappij met een goede trackrecord. Anderzijds moet Insel vanaf deze maand, september, wel en volledig voldoen aan de lopende verplichtingen. Inclusief belastingen en leasetermijnen.
Dat wordt nog een flinke klus, want sinds de surseance worden de fiscale verplichtingen (450.000 gulden per maand) niet meer betaald. Dit gebeurt met instemming van de landsoverheid en deze schuld is achtergesteld, waardoor de bestaande crediteuren hier geen nadeel van ondervinden.
,,Fraai is het niet binnen een surseance”, aldus rechter Pieter de Kort. ,,Maar als tijdelijke uitvlucht nog net acceptabel.” Echter, ook de lopende termijnen voor de lease van vliegtuigen worden niet helemaal betaald. Dat gaat om ongeveer 100.000 dollar per maand. Daarvoor is geen achterstelling overeengekomen. ,,Dat is wél nadelig voor de concurrente crediteuren: als er straks iets te verdelen zou zijn, wordt hun aandeel kleiner.”
Verder is een achterstand in de betaling van lopende verplichtingen aan leveranciers van na surseance circa 2 miljoen. Maar daar wordt op ingelopen, zegt de bewindvoerder. De rechter stelt daarom als (tweede) conditie dat de tijdens de surseance opgebouwde nieuwe schulden tot en met augustus 2018 worden weggewerkt - betaald of kwijtgescholden - of in elk geval achtergesteld.
De bewindvoerder rapporteert over twee maanden weer in hoeverre is voldaan aan de voorwaarden. Als hij al eerder dan 30 oktober constateert dat Insel er niet in slaagt om aan de condities te voldoen, moet hij dit aan de rechter-commissaris berichten en wordt beslist of surseance wordt beëindigd en of het faillissement moet worden uitgesproken.
Op 4 december rapporteert de bewindvoerder opnieuw, als dat dan nog nodig is. ,,Uiterlijk dan moet ook duidelijkheid bestaan of de onderhandelingen met de twee huidige gegadigden tot het aanbieden van een voldoende verzekerd schuldeisersakkoord zullen leiden”.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.