Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Stichting Carmabi heeft een overeenkomst ondertekend met Stichting Monumentenfonds voor het groot onderhoud aan Landhuis Savonet in het Christoffelpark.

savonetCarmabi is de beheerder van het Christoffelpark en hieronder valt ook het onderhoud aan de gebouwen die zich in het park bevinden. Landhuis Savonet is een van de oudste landhuizen van Curaçao.
Plantage Savonet was een van de eerste plantages op Curaçao en omvatte, samen met plantage Zorgvlied, bijna 1.600 hectare land. Ze voorzag in wol, maïs, zaden, vlees en hout (als grondstof voor verf). In de tweede helft van de 19e eeuw liepen er 2.400 schapen, 850 geiten, 400 koeien en 60 varkens rond. In 2010 is het landhuis heropend na een grondige renovatie en dient vandaag de dag als cultureel museum met informatie over de voormalige plantage en de culturele geschiedenis van Curaçao. De kaartverkoop, de shop van het park en het Savonetmuseum bevinden zich in deze gebouwen.
Met de ondersteuning en financiële middelen vanuit Monumentenfonds wordt het landhuis flink onder handen genomen. Zo wordt er gewerkt aan hang- en sluitwerk, daken, ramen en luiken. Een belangrijk historisch onderdeel van het landhuis wordt ook teruggeplaatst. In april 2017 werd een oude plantagebel geschonken aan het landhuis. Nanno Nommensen vond deze bel in het Zevenbergengebied aan het eind van de jaren zestig. Hij nam de bel mee naar Nederland maar besloot hem uiteindelijk aan het Savonetmuseum te schenken. De oude wieg (het gedeelte waar de bel in hangt) is later ook gevonden bij Sint Hyronimus en geschonken aan het landhuis door Franklin Finies. De bel in zijn wieg wordt op een houten balk geplaatst op de plek waar de originele plantagebel van Savonet zich bevond: op de muur van het terras van het landhuis.
,,Om de staat en historie van het landhuis te behouden is het belangrijk om continu onderhoud te plegen aan het gebouw. We zullen de financiële middelen en begeleiding die we krijgen vanuit Monumentenfonds gebruiken om de staat van het landhuis verder te verbeteren, in zijn oude staat terug te brengen en om groot onderhoud te plegen aan daken, vloeren en afvoeren van het landhuis”, zo stelt directeur van Carmabi, Paul Stokkermans.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).