Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Sinds de overheid in juni 2017 de verantwoordelijkheid voor de administratieve afhandeling van alle asielgerelateerde aanvragen van het Rode Kruis Curaçao (RKC) heeft overgenomen, tast de hulpverlenende instantie volledig in het duister voor wat betreft haar rol met betrekking tot vluchtelingen (asielzoekers en economische migranten) vanuit buurland Venezuela.

rode kruis,,Zeker in verband met een imminent grootschalige migratie vanuit Venezuela naar Curaçao”, zo schrijft Angelo Ramirez, voorzitter van het RKC, in een brief aan premier Eugene Rhuggenaath (PAR). Het Rode Kruis doet in dit kader een dringend beroep op de overheid duidelijkheid te verschaffen over het formele beleid en de rol die het RKC moet hebben in geval van een explosieve en grootschalige vlucht naar Curaçao van vluchtelingen uit Venezuela, hetzij politieke, hetzij sociaaleconomische migranten. ,,Het is niet duidelijk voor het RKC hoe en met welke middelen, infrastructuur en menskracht opgetreden zou moeten worden, alsook wie de verantwoordelijkheden ter zake zouden moeten dragen”, zo stelt Ramirez waarschuwend.
Het RKC was tot juni 2017 verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van alle asielgerelateerde aanvragen. Met ingang van 15 juni 2017 is deze verantwoordelijkheid overgenomen door de overheid en bemoeit het RKC zich hier niet meer mee. Hierdoor, en omdat het RKC door het United Nations high Commission for Refugees (UNHCR) geen duidelijkheid hierover heeft verschaft, is het voor het Rode Kruis Curaçao sindsdien volkomen onduidelijk welke rol het speelt binnen de steeds groeiende vluchtelingenproblematiek uit Venezuela.
Bij monde van lokale gezagdragers en gezagdragers van onze partners in het Koninkrijk, zo stelt Ramirez, is steeds duidelijk naar voren gekomen dat ter zake alle overheden in het Koninkrijk een ‘ontmoedigingsbeleid’ erop na houden en benadrukken. ,,Wij als organisatie met een duidelijk humanitair georiënteerde roeping en grondbeginselen, hanteren uiteraard een totaal andere invalshoek hierbij, hoewel wij genoemd ontmoedigingsbeleid volledig respecteren en ook begrip daarvoor hebben. Zeker gezien de zeer beperkte beschikbare financiële en infrastructurele mogelijkheden en menskracht op deze kleine eilanden”, aldus de RKC-voorzitter.
In dit kader meent Ramirez dat de Koninkrijksregering in deze problematiek een veel grotere rol zou moeten kunnen spelen, zeker gezien haar beschikbare middelen en ervaring, ‘die hiervoor aangewend kunnen worden’. ,,Misschien zouden zelfs de politieke verantwoordelijken van de Koninkrijksregering hierbij een rol moeten kunnen spelen”, zo oppert de voorzitter, die onder andere verwijst naar Buitenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties, Defensie en de kustwacht.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).