Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) moet onderzoek doen naar het functioneren van de Human Resource Management (HRM)-afdeling en de afdeling intern onderzoek bij het Korps Politie Curaçao (KPC), om na te gaan of er sprake is van gelijke behandeling.

Waardering voor KPCDat is gisteren in een motie vastgesteld die unaniem, door zowel de coalitie- als de oppositiepartijen, is aangenomen. De partijen Kòrsou di nos Tur (KdnT) en MP (Marilyn Moses) waren afwezig.
De Statenfracties vinden ook dat Soab ingeschakeld moet worden bij het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV) voor wat betreft de legaliteit van de examens. En Soab moet onderzoek doen naar de capaciteit van de afgeleverde politieagenten. ,,Het ORV is een commerciële instelling aan het worden en levert geen agenten af die goed voorbereid zijn op het werk. Er is een rapport over de gebeurtenissen op 4 januari 2017 in de Staten ‘Geen sterke arm zonder krachtige leider’.”
De regering wordt verder opgedragen vaart te zetten achter de kwestie van de juridische positie van de politie en de politieregeling en een besluit te nemen over het inrichtingsplan van de politie. Er moet ook door de regering een besluit worden genomen ten aanzien van de salarissen en de wetgeving hierover. De politie wacht hier al twee tot drie jaar op. Tot slot moet de regering duidelijk het beleid uitzetten voor de politieleiding, zo staat in de motie.
Deze opdrachten aan de regering worden onderbouwd met te stellen dat de juridische positie en de politieregeling nog niet klaar zijn en er ook geen uitzicht is op een eindbeslissing hierover. Gevolg is dat het niet duidelijk is bij de politie wanneer welke wet van kracht is. De implementatie van het inrichtingsplan loopt niet goed en is tot op de dag van vandaag niet afgerond, zo wordt verder gesteld. ,,Hierdoor verandert de structuur van de organisatie constant, wat verwarrend is voor de politie en de agenten belemmert in hun functioneren.”
In de motie wordt vastgesteld dat politieagenten veel kritiek hebben op het functioneren van HRM. Ook is er kritiek op het departement voor intern onderzoek van het KPC. Het vermoeden is dat interne kwesties niet op een gelijke manier behandeld en afgehandeld worden, zo is vorige week al in de Staten naar voren gebracht.

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).