Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) is bezig met het inzichtelijk maken van alle individuele toeristische projecten aan de kust van Curaçao en de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot de vrije toegang tot de zee.

OPKustbeleid in kaartDat heeft VVRP-minister Zita Jesus-Leito (PAR) gisteren in een persconferentie bekendgemaakt. Daarin is zij ook ingegaan op de gebeurtenissen en ontwikkelingen rond het hotel Baoase waar onlangs een groep demonstranten uit protest een hek kapot maakten en zich toegang verschaften tot het hotelterrein. ,,De discussie gaat al jaren over de vrije toegang van de Curaçaose bevolking tot de zee. Ook bij Baoase is dat het geval. Er is nimmer beleid gemaakt over dit vraagstuk en bij elk toeristisch project zijn aparte afspraken hierover gemaakt. We willen nu in kaart brengen wat die afspraken zijn en welk algemeen beleid we daarop kunnen loslaten”, aldus Jesus-Leito.
Het moet haar van het hart dat het verwijt dat er geen informatie gegeven wordt vanuit de regering, niet aan haar geadresseerd moet worden. ,,In het verleden was de regering van de Nederlandse Antillen verantwoordelijk voor het kustbeleid. Er is in de jaren vóór het gebeuren bij Baoase, die het eerste terrein kocht in 1998 en de eerste steen legde in 2005, ook geen informatie gegeven door de toenmalige regeringen. Ik wil hier ook zeggen dat ik het verschrikkelijk vind dat we als regering en burgers tegenover elkaar komen te staan. Ik respecteer het recht op manifesteren, maar burgers worden ook geacht de wet te kennen. In plaats van te manifesteren en, erger nog, dingen kapot te maken, kunnen burgers eerst een beroep doen op de Landsverordening openbaarheid van bestuur (LOB). Met een LOB-verzoek had Julius Koko (die aangezet heeft tot manifesteren bij Baoase) alle informatie kunnen ontvangen. En als de regering te laat zou zijn, zou hij het hebben kunnen afdwingen via de LAR-rechter (Landsverordening ambtenarenrecht). Ook is er nog de weg naar de ombudsman. De actie van Koko heeft ons niets opgeleverd. Manifesteren mag, maar wel zoals het hoort, op een rustige manier.”
Bij projecten die de kust aangaan moet er een belangenafweging worden gemaakt. Het gaat om economische en sociaal-culturele belangen. ,,We zijn er als regering voor iedereen. In het geval van Baoase gaat het om 160 werknemers, waarvan een groot deel van Curaçaose afkomst. Het hotel heeft de eerste steen in 2005 gelegd en is telkens uitgebreid. Ik denk dat de belangen van alle groepen elkaar kunnen ondersteunen en dat we niet per definitie als vijanden tegenover elkaar hoeven komen te staan”, aldus de minister in felle bewoordingen.
In de beginjaren 2000 kocht Baoase verschillende terreinen op in de Winterswijkstraat, waaronder ook het huis van Dutch Schrier die in 1983 al een vergunning kreeg voor een pier en stijger achter zijn huis en deze ook bouwde.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).