Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Omdat het laatste voorstel van One Laser Group (OLG) voor de overname van Insel Air niet voldeed aan de toets, werkt OLG aan een alternatief. Ondertussen heeft het Land, na afstemming van OLG, ook een andere - niet nader bij naam bekende - kandidaat gevonden die nagaat een bod op Insel uit te brengen.

INSELkleinDit is reden voor de door het gerecht aangestelde bewindvoerder om komende vrijdag 31 augustus tijdens de crediteurenvergadering verlenging van de surseance van Insel Air International voor te stellen.
,,Insel Air zoekt een strategische partner, die de vennootschap in staat kan stellen een crediteurenakkoord aan te bieden”, schrijft bewindvoerder Rogier van den Heuvel in zijn afgelopen vrijdag ingediende vierde verslag.
,,Insel Air heeft intensieve gesprekken gevoerd met One Laser Group (OLG), waarover ook in de media bericht is. Die gesprekken waren gericht op een overname van de aandelen in Insel Air en het aanbieden van een crediteurenakkoord.”
Volgens de wet, zo legt de bewindvoerder uit, moet de rechter de goedkeuring van een crediteurenakkoord (‘homologatie’) weigeren in een aantal gevallen. ,,Eén van die gevallen is de situatie dat de nakoming van het akkoord niet voldoende is gewaarborgd”, aldus het verslag, verwijzend naar het Faillissementsbesluit.
,,In het laatste voorstel van OLG werd aan die toets niet voldaan. Insel heeft daarom vóór aanvang van de crediteurenvergadering (vrijdag 31 augustus, red.) geen voorstel voor een akkoord gedeponeerd.”
De bewindvoerder legt uit dat dit voor OLG aanleiding is om ‘een alternatief te ontwikkelen’, terwijl het Land hierin - in overleg met OLG - aanleiding heeft gezien ook uit te kijken naar andere potentiële kandidaten. ,,Zo’n andere kandidaat is gevonden en doet momenteel onderzoek naar de stand van zaken bij Insel, om ook een aanbod te kunnen overwegen.”
De stand van zaken is nu dus dat er twee potentiële kandidaten zijn die de luchtvaartmaatschappij in staat zouden kunnen stellen een crediteurenakkoord aan te bieden. Met het oog daarop is naar het oordeel van de bewindvoerder ‘wenselijk’ dat op de crediteurenvergadering wordt gestemd over verlenging van de surseance.
Daarmee worden beide kandidaten in staat gesteld om op korte termijn en in samenwerking met Insel een plan en een voorstel voor een crediteurenakkoord te ontwikkelen, dat vervolgens zo spoedig mogelijk op een nieuwe crediteurenvergadering gepresenteerd kan worden.
Intussen heeft het kantoor van de bewindvoerder een machtiging opgesteld en rondgestuurd die iedere schuldeiser die dat wenst kan invullen en ondertekenen om de bewindvoerder te machtigen tot het stemmen voor de verlenging van de surseance van betaling.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).