Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering moet niet te hoge verwachtingen hebben waar het gaat om verbetering van de gezondheidssituatie van arme mensen als in hun wijk verbeteringen zijn aangebracht, zoals voorgestaan in het urgentie- en regeerprogramma.

armenDat schrijft het Volksgezondheidsinstituut Curaçao (VIC) in haar jongste uitgave waarin als het ware een nulmeting is gedaan van de gezondheidssituatie in de arme wijken op basis van cijfers uit de nationale gezondheidsenquête 2017. Het VIC schrijft: ,,Gebaseerd op internationaal onderzoek is het de verwachting dat de gezondheidseffecten van de wijkaanpak als eerste te zien zijn in de veranderingen in de leefstijl en de beleving van de bewoners, en pas later op de gezondheidsuitkomsten. Dit komt onder andere omdat reeds ontstane gezondheidsproblemen vaak niet omkeerbaar zijn.”
In de wijken die in het urgentieprogramma geselecteerd zijn om te verbeteren en die ook in het regeerprogramma zijn opgenomen, is niet specifiek gekeken naar de gezondheidsstatus van de bewoners. Daar is nu verandering in gekomen door het themarapport getiteld ‘Gezondheid, Leefstijl en Gebruik van de Zorg in de Arme Wijken van Curaçao’. Hoewel er dus niet te hoge verwachtingen mogen zijn is de achterliggende gedachte bij dit rapport, dat de verbeteringen die het urgentieprogramma voorstaat, ook invloed hebben op de gezondheidssituatie van de bewoners. Want, zo wordt uitgelegd: ,,Uit internationaal onderzoek blijkt dat bewoners van armere wijken vaker een slechtere gezondheid en ongezondere leefstijl hebben dan bewoners van meer welgestelde wijken. In armere wijken is het woningaanbod goedkoop, maar ook van een slechtere kwaliteit. Deze wijken hebben ook doorgaans een gebrek aan voorzieningen, zoals kwalitatieve scholen en kinderopvang, zorg- en sociale voorzieningen en openbaar vervoer. Hierdoor trekken deze wijken vooral bewoners aan die kansarm zijn en daarmee vaker een slechtere gezondheid hebben.” Andersom, blijken armere wijken ook niet bij te dragen aan de gezondheid van mensen. ,,Kenmerken van armere wijken veroorzaken ook ongezondheid en een ongezondere leefstijl. Zo is de infrastructuur in armere wijken vaak minder bevorderend voor lichaamsbeweging en ervaren mensen die moeten wonen in wijken waar veel geweld en criminaliteit voorkomt meer stress. Met andere woorden: een armere wijk is niet alleen een vindplaats van meer ongezonde bewoners, maar ook een veroorzaker ervan.”
De Curaçaose regering streeft naar een verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners van de armere wijken. Samen met wijkorganisaties en de bewoners wil de regering deze wijken ontwikkelen door extra investeringen en door de opeenstapeling van problemen aan te pakken. Eind 2017 is daarvoor een aanvang gemaakt met projecten in vier arme gebieden, namelijk Barber, Otrobanda, Buena Vista en Montaña.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).