Van een onzer verslagevers

Willemstad - Justitieminister Quincy Girigorie (PAR) heeft na een overleg met ambtenarenvakbond Abvo een akkoord weten te bereiken over de aandachtspunten van het personeel van de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK).

stakingsdkkDe leden van de vakbond zijn het eens met het bereikte akkoord. Het betekent dat de circa 100 personeelsleden die gisteren bewust kozen om niet op het werk te verschijnen, vandaag weer aan de slag gaan in de gevangenis.
Het akkoord is in de vroege avonduren bereikt. De circa 100 personeelsleden die gisteren niet op het werk verschenen, waren de hele dag bij het gebouw van de vakbond. De leden waren onder andere boos over een brief waarin werd aangekondigd dat zij voortaan al bij de eerste werkdag zich bij de arbodienst moeten melden. Dit punt moest van tafel, aldus de vakbond in een brief die gisteren aan de minister is verzonden.
,,Het punt van de melding op de eerste ziektedag is ingetrokken. Daarbij is wel de afspraak gemaakt dat de bond samen met de werknemers zich verplichten om volledig mee te werken aan het opstellen van een nieuw werkrooster. In de vergadering is afgesproken dat de directeur van SDKK in de toekomst binnen het kader van de wet de ruimte krijgt om als dat nodig is disciplinaire maatregelen op te leggen. Het gros van het personeel werkt hard en is verantwoordelijk, maar er is een groepje dat niet de eigen verantwoordelijkheid neemt. Tot nu toe moest de minister in zo’n geval een beslissing nemen, maar het duurt heel lang voordat zo’n besluit door de ambtelijke molen is. Dat wordt dus nu veranderd”, aldus Girigorie.
Volgens de bewindsman is de bond zich ervan bewust dat er geen ruimte is om het overwerk te vergoeden. ,,Een ander probleem dat de bond heeft aangesneden is de huidige bezetting. Volgens de bond zijn er ruim 100 mensen nodig. Maar wij moeten eerst kijken wat een reële bezetting is voor de SDKK en dan kunnen we aan de hand daarvan stellen hoeveel extra mensen er nodig zijn. Het aspect van de veiligheid is al begin dit jaar besproken. Het is nu zaak om komende woensdag (morgen, red.) vervolgafspraken te maken.”
Vicevoorzitter Kenneth Bremer van de Abvo bevestigde tegenover deze krant dat er met de minister overeenstemming is bereikt over de punten. ,,Het punt van de formatieplaatsen en de functies aan de hand van het functieboek worden komende woensdag besproken. Net zoals de afspraken over de veiligheid in de gevangenis,” aldus Bremer. Morgenochtend vergadert de vakbond in de ochtend verder met de Justitieminister.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).