Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Justitie laat onderzoeken hoe het kon gebeuren dat de demonstratie bij Baoase uit de hand is gelopen terwijl er ter plekke politie aanwezig was voor de handhaving van de openbare orde.

Baoase Resort 5Er komt ook een strafrechtelijk onderzoek naar de demonstranten die zich schuldig hebben gemaakt aan bijvoorbeeld vernieling op het terrein van Baoase.
Dat heeft minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) verklaard. Tijdens een persconferentie reageerde de regering op de uit de hand gelopen demonstratie van afgelopen vrijdag. Hierbij waren naast Girigorie ook premier Eugene Rhuggenaath, minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling, minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur aanwezig.

Er komt een extern onderzoek naar de personen die zich schuldig hebben gemaakt aan illegale praktijken en een intern onderzoek om te weten wat er verkeerd is gegaan in de manier waarop de politie tijdens de demonstratie te werk ging, aldus de Justitieminister. De politie was aanwezig juist om escalatie te voorkomen, maar heeft vervolgens niet opgetreden toen dit gebeurde. Girigorie wilde niet op de onderzoeken vooruitlopen. De bewindsman noemde wel in dit verband de urgentie en de zorgvuldigheid van de onderzoeken en stelde dat ‘allen die gefaald hebben daarvoor verantwoordelijk zullen worden gesteld’.
Tijdens de persconferentie verklaarde minister Martina dat men niet had geanticipeerd op de mogelijkheid dat de demonstratie uit de hand zou lopen.

De bewindsman betreurt het dat de manifestatie uit de hand liep en hoopt dat men bij een volgende demonstratie rekening houdt met een escalatie. Martina zei dat hij voorafgaand aan de manifestatie met Julius Koko, de organisator, had gesproken en heeft gewezen op de impact die een manifestatie kan hebben op het toeristisch product. ,,En dus is geprobeerd om buiten de manifestatie om tot een oplossing te komen”, aldus de minister. Na de manifestatie van afgelopen vrijdag heeft Martina weer contact gehad met Koko om, naar eigen zeggen, te weten te komen wat de pijnpunten van de demonstranten waren en ook om een totaaloverzicht van het gebeuren te hebben. ,,Bij problemen is het altijd goed om de communicatielijnen open te houden”, aldus de minister.

De premier schetste de zware economische situatie van het land en wees erop dat de manifestatie uitgerekend plaatsvond in een tijd waarin ondanks de zware economische tijden, het toerisme weer in de lift zit. Rhuggenaath stond stil bij de 160 voor het grootste deel lokale werknemers die bij Baoase werken. Het resort investeerde 60 miljoen gulden in het hotel en is erin geslaagd om Curaçao internationaal op de kaart te zetten, aldus de minister-president.

VVRP-minister Zita Jesus Leito herhaalde dat Baoase het recht van erfpacht van haar ministerie heeft gekregen. In het verleden is het hek schuin geplaatst, waardoor de lijn van de erfpacht werd overschreden, maar dat is later gecorrigeerd. De minister sprak ook over de brieven die zij van Koko had ontvangen, waarin ultimatums werden gesteld. ,,Maar voor zover bekend ben ik alleen verantwoording schuldig aan het volk dus aan het parlement”, aldus de minister. De organisator heeft het resort en de regering, dus ook de bewindsvrouw, zo’n twee maanden lang bedreigd, zo vertelde Jesus-Leito. Koko had ook aan Boase gemeld dat zij binnen een bepaalde tijd het hek moesten verwijderen. Het resort nam contact op met de bewindsvrouw, die vervolgens meedeelde dat Koko niet bevoegd was om op te treden alsof hij de overheid is. Het bleef volgens de minister stil rondom Koko totdat hij besloot om op de dag van Tula, waarbij de slavenopstand wordt herdacht, in de geest van de slavenleider te handelen. ,,Koko zag zichzelf als een held. Maar helden zijn in staat hun mensen in bedwang te houden”, aldus de bewindsvrouw.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).