Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Amerikaans consulaat bestaat dit jaar 225 jaar op Curaçao. Hier werd gisteren tijdens een feestelijke bijenkomst in het Roosevelt House bij stilgestaan.

vsIn gesprek met het Antilliaans Dagblad vertelt huidig consul-generaal Margaret Hawthorne over de bijzondere relatie tussen Curaçao en de Verenigde Staten, blikt zij terug op hoe deze door de jaren heen is ontwikkeld en kijkt zij tevens vooruit op mogelijke manieren waarop deze in de toekomst nog meer kan worden versterkt.
In 1776 was Sint Eustatius, ook wel bekend als ‘The Golden Rock’, de eerste buitenlandse entiteit die formeel de Amerikaanse soevereiniteit erkende toen een buitenlandse functionaris een schip met Amerikaanse vlag met 13 saluutschoten salueerde. Minder dan twee decennia later opende het eerste Amerikaanse consulaat in 1793 op Curaçao. Daarmee was de basis gelegd voor wat een eeuwenoude vriendschap zou worden.
225 Jaar later is de aanwezigheid van de Verenigde Staten op Curaçao niet meer weg te denken en worden de ontwikkelingen in het land en de gehele regio goed in de gaten gehouden. Hawthorne noemt als voorbeelden de immigratie en de toestroom van met name 2,3 miljoen Venezolanen, die wegens de economische crisis in eigen land gedwongen zijn te vluchten naar andere landen in de regio. Behalve de toestroom van Venezolanen, slaat de economische malaise van het buurland ook op andere manieren terug op de eilanden, zeker op Curaçao die voor de raffinage van olie afhankelijk is van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA.
Terugkijkend op de 225-jarige relatie die Amerika, Curaçao en het Nederlands Koninkrijk met elkaar hebben, is de grootste verandering op het gebied van technologie en informatie-uitwisseling geweest, zo meldt Hawthorne, die verder aangeeft dat de landen juist veel meer gemeen hebben. ,,De overeenkomsten zitten in de waarden die we delen, zoals respect voor elkaar, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, de gelijkheid van ras, het hartelijke en het enthousiasme dat we delen. Dat merk ik dagelijks in mijn rol als consul-generaal waar ik met allerlei mensen op verschillende niveaus in gesprek ben.”
Hawthorne is in haar rol als consul-generaal vooral bezig met de vier kerntaken waarop de samenwerking tussen de Verenigde Staten en Curaçao en het Nederlands Koninkrijk is gebaseerd: het bestrijden van drugshandel in de lucht en op de zee (door middel van de US Forward Operating Location); de bescherming van en assistentie aan Amerikaanse burgers, de bevordering van handel en investeringen tussen de Verenigde Staten en het Koninkrijk en het versterken van interpersoonlijke banden. Maar de samenwerking tussen de landen gaat nog verder dan dat, zo legt Hawthorne uit: ,,Ook vanuit Amerika is er samenwerking op het gebied van onder andere veiligheid, justitie en defensie. Soms wat meer achter de schermen, maar die samenwerking is er wel.”
In de toekomstige samenwerking ziet de consul-generaal nog volop verdiepingsmogelijkheden, vooral op het gebied van uitwisseling van studenten. Niet alleen de uitwisseling naar Amerika, maar ook bijvoorbeeld de 125 Amerikaanse onderzoekers die op Curaçao op het Carmabi-instituut (Caribbean Research and management Biodiversity) komen werken. Wat er voor de komende jaren op de agenda staat, is de mogelijke uitbreiding van het Roosevelthouse. Er zijn gesprekken gaande om het terrein naast het huidige pand aan te kopen, zo meldt Hawthorne. ,,Op dit moment kunnen wij onze diensten op het gebied van ondersteuning niet uitbreiden vanwege beperkte ruimte. We zijn trots op het feit dat het toerisme uit Amerika toeneemt, maar daar hebben we wel meer ruimte voor nodig. De verwachting is dat dit tussen 2020 en 2025 gerealiseerd zal worden. Dit is niet alleen goed voor de dienstverlening aan en voor Amerikanen, maar ook voor Curaçaoënaars die een visum nodig hebben en voor de werkgelegenheid die dit project met zich meebrengt.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.