Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Inspecteurs bij de Inspectie voor de Volksgezondheid treden op basis van de Wet volksgezondheid op tegen instanties en personen.

huurmanDe minister heeft niet het recht zich te bemoeien met die taak van supervisie. Dat wil niet zeggen dat de minister met de armen over elkaar gaat zitten als er klachten zijn over de houding en het gedrag van een inspecteur. ,,Ik bescherm niemand, ook de heer Huurman niet.”
Dat zei minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) gisteren tijdens een openbare vergadering van de Staten over de garantie van continue zorg door het Sint Elisabeth Hosipitaal (Sehos). In antwoord op vragen van de Statenleden, ging Camelia-Römer in op de onafhankelijke rol van de inspectie en de inspecteurs en dus ook inspecteur-generaal Jan Huurman. De inspectie kan op basis van de bestaande Landsverordening instanties in de gezondheidszorg controleren en maatregelen nemen, zoals deze maand door middel van een dwangsom die werd opgelegd aan Sehos met als doel eerherstel voor chirurg Menno Misset en de eis dat hij per 1 september weer aan het werk kan. ,,Dat gebeurt zonder interventie van de minister”, zegt Camelia-Römer. ,,In het kader van die wetgeving moet ik werken.”
Maar dat wil niet zeggen dat zij niets doet als er klachten zijn over de houding en het gedrag van een inspecteur, want dan gaat het om de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waar ambtenaren volgens de wet aan gehouden zijn. De GMN-minister heeft dan ook geluisterd naar de bezwaren van de directie van het Advent Ziekenhuis over de wijze waarop Huurman zich tegenover de directieleden en medewerkers heeft gedragen en een adviescommissie klachtenbehandeling in het leven geroepen. Camelia-Römer: ,,De klachten worden door die commissie onderzocht en binnen zes weken moet een uitspraak volgen. De inspectie is een bestuursorgaan met een eigen autoriteit, maar moet zich aan de regels houden, dat betekent onder andere dat men zorgvuldig te werk moet gaan en er geen sprake mag zijn van willekeur.” Dat zij Huurman zou beschermen, daarvan is dan ook geen sprake, zo blijkt immers alleen al uit de ministeriële beschikking voor de commissie van haar hand. ,,Ik bescherm niemand, ook de heer Huurman niet. Mijn voorganger Sisline Girigoria (van 24 maart tot 29 mei 2017 GMN-minister in het interim-demissionaire kabinet-Pisas onder leiding van de MFK, red.) heeft destijds het proces in gang gezet om hem terug te halen naar Curaçao en dat leek mij goed.”
Volgens de GMN-minister zijn er vorig jaar 23 aanwijzingen gegeven door de inspectie. ,,Maar daarvan houden er een groot aantal verband met elkaar. Soms is een eerste aanwijzing niet goed opgevolgd en dan volgt een tweede.” Eenmaal gecategoriseerd blijven er dan zeven tot negen aanwijzingen over die los van elkaar staan, waarover in totaal zeven persberichten naar de media zijn gestuurd.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.