Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is al jaren een discrepantie tussen de wenselijke begroting van het Korps Politie Curaçao (KPC) en wat er daadwerkelijk aan financiële middelen wordt toegekend.

kpcOp dit moment is er een tekort van 40 miljoen gulden op de KPC-begroting. Daarom werkt het KPC steeds meer volgens het Private-Public Partnership (PPP)-principe, waarin overheid en bedrijfsleven (financieel) samenwerken. Om die reden wil minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) ook de stichting Maatschappij en Politie weer nieuw leven inblazen. ,,Er zijn gemeenschappelijke belangen. Zo wordt er voor wat betreft beveiliging en veiligheid steeds meer samengewerkt met de private sector. Er zijn gesprekken met de verzekeringsmaatschappijen om bijvoorbeeld apps en gps te installeren in voertuigen, zodat bij diefstal een voertuig makkelijker terug te vinden is. Zowel de verzekeringsmaatschappij als de politie hebben hier profijt van”, zo legde Girigorie deze week uit in de Staten.
Ondertussen wordt er gewerkt aan het verbeteren van de begroting. Daarvoor is in 2017 een team ingesteld bestaande uit leden van het KPC, Stichting Overheidsaccountantsbureau, het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie. Dit team moet zorgen voor een meer realistische en toch verantwoorde begroting, waarbij ook oude schulden kunnen worden afgelost, zoals aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Overigens stelt de minister wel gerust dat NFI nog altijd onderzoek doet voor Curaçao. Verder worden materialen en projecten zoveel mogelijk gefinancierd vanuit het Criminaliteitsfonds.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).