Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De beslissing over een nieuwe directeur voor toeristenbureau CTB valt binnen een maand. Dat verwacht minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling (MEO).

ctb,,We hebben een kandidaat geselecteerd”, zegt Martina. ,,Het voorstel ligt nu voor advies bij de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).” De MEO-minister verwacht over twee weken een reactie van SBTNO en dan volgt het besluit van de Raad van Ministers. ,,Binnen een maand”, denkt Martina, die verder weinig kan zeggen over de persoon die door de regering is uitverkoren om de leiding van het toeristenbureau op zich te gaan nemen. Dat gebeurt nu nog door waarnemend-directeur Hugo Clarinda. Volgens Martina heeft de persoon in kwestie ruime ervaring in de Hospitality-industrie en een breed netwerk bij luchtvaartmaatschappijen, cruisemaatschappijen en in de hotelwereld en heeft de regering niet voor een lokale man, maar een buitenlander gekozen. ,,Hij heeft al eerder een organisatie als CTB aangestuurd.”
In januari dit jaar zei Kevin Jonckheer, die toen net was benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF), dat de nieuwe CTB-directeur een changemanager moet zijn. CTDF stuurt de CTB aan. Wat Jonckheer betreft gaat de organisatie volledig op de schop en moet de aandacht gericht zijn op drie pijlers: airlift, cruises en hotels. Een dergelijke focus ontbreekt nu nog bij de CTB en daarom zou de nieuwe directeur de taak moeten krijgen om het toeristenbureau ‘compleet te herstructureren’, aldus Jonckheer in januari dit jaar. ,,Iedereen die daar werkt, levert straks een bijdrage aan de groei van het toerisme. Dat wil niet zeggen dat alle mensen worden ontslagen, maar wel dat duidelijk wordt wie, wat doet.”
Minister Martina wil op dit moment niet ingaan op mogelijke veranderingen van de organisatie. Wel bevestigt hij dat er plannen zijn voor een Wet toerisme. Dergelijke wetgeving is nodig om verschillende zaken binnen het toerisme op Curaçao te reguleren, zoals het innen van logeergastenbelasting en de registratieplicht voor appartementen. Martina: ,,We weten dat er behoefte is aan heel wat wetgeving, maar de plannen zijn nog in een pril stadium. Zodra we er echt mee aan de slag gaan, kan ik er meer informatie over naar buiten brengen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).