Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het onroerend goed dat toebehoort aan Veneto Holiday Beach Hotel gaat donderdag 23 augustus onder de hamer. De inzetprijs voor het totale project is 12,2 miljoen dollar.

venetoDit is onder voorbehoud van het recht van de executant om de inzetprijs tot het moment van de veiling te wijzigen. Zo heeft het verantwoordelijke notariskantoor Eshuis bekendgemaakt. Bij de veiling gaat het niet om de overname van de bedrijven, maar puur om de registergoederen, benadrukt notaris André Eshuis. Daarom zegt de uitkomst van de veiling nog niet direct iets over de eventuele voortzetting van het hotel, het casino en restaurant Denny’s.
De 12,2 miljoen dollar betreft zes percelen en is inclusief het recht van erfpacht op een perceel waarvan het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) recent heeft aangekondigd dit in te trekken. Eshuis heeft hierover van het ministerie nog geen uitsluitsel gekregen. Mocht inderdaad blijken dat de grond naast Veneto niet meer bij het hotel hoort en dus ook niet in die hoedanigheid geveild kan worden, dan wordt de inzetprijs verlaagd naar 11,5 miljoen dollar.
Als richtlijn voor het minimale bod is een taxatierapport van Newmark Knight Frank aangehouden. Dit bedrijf heeft in opdracht van First Caribbean onderzoek gedaan naar het vastgoed aan de Pater Eeuwensweg. In het taxatierapport staat geschreven dat het hotel in zeer slechte conditie verkeert. ,,Het pand vertoont tekenen van geneesbare en ongeneeslijke functionele veroudering. Het pand is in jaren niet gerenoveerd en het meubilair, de inventaris en de uitrusting van het pand in zowel de openbare ruimtes als de kamers lijken extreem verouderd en versleten”, valt letterlijk te lezen.
In positieve zin wordt opgemerkt dat de vier verdiepingen tellende accommodatie met 209 kamers wel een gunstige ligging heeft. Ook zijn alle basisvoorzieningen er aanwezig. Opgesomd worden bijvoorbeeld een restaurant, casino, lounge, fitnesscentrum, buitenzwembad, winkel, vergaderruimte, wasserette en sportveld.
Dit, samen met een SWOT-analyse waarbij de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart zijn gebracht, heeft geresulteerd in een marktwaarde van 11,5 miljoen dollar. Daarbij is 9,947 miljoen voor het vastgoed ingeruimd en 1,553 miljoen voor de inventaris. De onderzoekers doen in het rapport een aantal voorstellen voor renovatie om Veneto om te toveren tot een accommodatie in het hogere segment. Daarmee kan de marktwaarde volgens hen binnen twee jaar worden opgekrikt tot 35,1 miljoen dollar en een jaar later, wanneer de situatie is gestabiliseerd, tot zelfs 37,2 miljoen dollar.
Of er al serieuze interesse is getoond, wil Eshuis niet bekendmaken, om zo de daadwerkelijke opkomst bij de veiling niet te beïnvloeden. De veilingvoorwaarden zijn op te vragen bij het notariskantoor, net als het taxatierapport, de situatieschets en een voorbeeld van de totale factuur (inclusief 1,236 miljoen gulden aan achterstallige onroerendezaakbelasting, 1,442 miljoen gulden aan achterstallig erfpacht en overige kosten zoals overdrachtsbelasting en kantoor- en administratiekosten) met onder de streep een bedrag van 14,7 miljoen dollar.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).