CTB-jaarverslag: Opbrengsten uit kamer- en omzetbelasting fors minder
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Iets minder dan de helft van het CTB-budget ging vorig jaar naar sales & marketing (bijna 48 procent) versus circa 36 procent een jaar daarvoor. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde jaarcijfers 2017 van de Curaçao Tourist Board (CTB).

 

ctb1

Met minder budget - vooral als gevolg van fors minder opbrengsten uit kamer- en omzetbelasting - is toch méér gedaan aan marketing. Namelijk 19,3 miljoen gulden vorig jaar vergeleken met 15,4 miljoen in 2016 aan marketingbestedingen.
Marketing, daar draait het grotendeels om in de toeristenindustrie. ,,We hebben het voornemen om op de lokale markt een lening aan te gaan om te investeren in meer marketing en in het bijzonder meer marketing in de Amerikaanse markt”, schrijft waarnemend directeur Hugo Clarinda.
Voormalig hotelier Paul Kok, door de CTB ingehuurd om als consultant uitvoering te geven aan het Tourism Master Plan, geeft in het jaarverslag aan dat het eind 2017 nog steeds niet was gelukt om de gewenste 40 miljoen dollar voor de komende vier jaar bijeen te krijgen. Besprekingen met lokale banken zijn nog gaande, maar zien er veelbelovend uit voor 2018. Kok hamert op implementatie van het al in 2015 goedgekeurde en vanaf 2016 deels doorgevoerde masterplan.
Met een jaarbudget van amper 40,4 miljoen gulden in 2017 (2016: 42,3 miljoen) gaat relatief veel geld op aan apparaatskosten. Toeristenbureau CTB kostte vorig jaar ongeveer 8,4 miljoen; een stijging van bijna een half miljoen. Een deel van die uitgavenstijging komt voor rekening van de personeelslasten: die groeiden van ruim 5,8 miljoen naar 6,1 miljoen. De operationele kosten bleven met 1,6 miljoen stabiel.
Met 19,3 miljoen voor marketing en 8,4 miljoen voor het CTB-apparaat bleef er vorig jaar bijna 12,3 miljoen over voor ‘overige toeristische projecten’, zoals onder meer marktonderzoek (0,5 miljoen), productontwikkeling (2,3 miljoen) en strategisch toeristisch management (8,1 miljoen). Ter ondersteuning van initiatieven van ‘derden’ werd iets minder dan 1,4 miljoen uitgetrokken.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.