Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Raad van Ministers (RvM) heeft deze week besloten het geldige moratorium voor permanente standplaatsvergunningen voor de trùk’i pan met zes maanden te verlengen.

trukipanOp 14 februari van dit jaar besloot de RvM om voor de periode van zes maanden een tijdelijk moratorium in te stellen voor permanente standplaatsvergunningen voor de trùk’i pan. Gedurende deze periode zouden geen nieuwe vergunningen worden verleend. Het moratorium werd ingesteld nadat het inspectieteam van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) verschillende klachten vanuit de gemeenschap - ook van restauranteigenaars - had ontvangen over de hoeveelheid trùknan di pan en het gedrag van de eigenaars. Zo zou de aanwezigheid van sommige trùknan di pan voor overlast in de wijken zorgen.
Verschillende van de trùknan di pan beschikken niet over de nodige vergunningen of voldoen niet volledig aan de geldige vereisten, zo laat MEO weten. Zo hebben verschillende trùk’i pan-eigenaren die al langere periode op dezelfde locatie gevestigd zijn, hun mobiele trùk immobiel gemaakt door een additionele constructie, zoals het aanleggen van een terras. ,,Dit is niet conform de wet”, aldus het ministerie.
In de afgelopen periode heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling, samen met dat van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) een betere inventarisatie kunnen maken van de bestaande trùknan di pan en kunnen werken aan een beter beleid en criteria voor de toekomstige uitgifte van een standplaatsvergunning.
Een van de belangrijke aspecten in het vaststellen of iemand in aanmerking komt voor een standplaatsvergunning, is de locatie. VVRP is in dit kader belast met het ontwikkelen van een locatiebeleid. Hierin moet onder andere duidelijk worden geformuleerd waar een standplaats is toegestaan en waar niet en moet eveneens rekening worden gehouden met openbare orde, rust, veiligheid en welzijn voor iedereen. Om een betere balans tussen de economische belangen en onderhoud van de kwaliteit van openbare wegen, is het VVRP op dit moment in gesprek met MEO. Daarom is de Raad van Ministers deze week akkoord gegaan met de verlenging van het moratorium, zo legt het ministerie van Economische Ontwikkeling in een persbericht uit.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).