Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De openbare scholen op Curaçao moeten zich ontwikkelen tot ‘magnetische scholen’. Dat betekent niet alleen dat het onderwijssysteem moet worden aangepast met bijvoorbeeld een nieuw curriculum, maar ook dat leerkrachten moeten worden bijgeschoold.

dos2Gisteren werden naar schatting 800 leerkrachten tijdens de startconferentie van de Dienst Openbare Scholen (DOS) warm gemaakt voor het nieuwe concept van onderwijs. Met een lezing over ‘Leven in de klas’, met workshops over de inhoud van een mogelijk curriculum en over de gewenste aanpak en houding van docenten. ,,Binnen de mondiale realiteit met digitale ontwikkelingen en de vaardigheden die nodig zijn in deze eeuw, moeten we ons blijven richten op de toekomst van onze jeugd”, zei Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) ‘s middags in een korte toespraak tijdens een bijeenkomst met de schoolleiders. Alcalá-Wallé pleitte voor een aangepast onderwijssysteem ‘met een magnetisch effect op de leerlingen’. ,,Een systeem dat uitgaat van leerkrachten met passie die zelf ook de vaardigheden van de 21e eeuw onder de knie hebben.” De minister noemde als voorbeeld: kritisch en creatief denken, ICT, informatie, mediawijsheid en problemen oplossen. Bij het realiseren van een magnetische school hebben de schoolhoofden een voorbeeldfunctie. Leiderschapskwaliteiten zijn belangrijk om veranderingen door te voeren, aldus de minister. Zij deed de schoolleiders namens de regering de toezegging gedurende het schooljaar zorg te dragen voor coaching en ondersteuning van de schoolhoofden en voor bijscholing van de leerkrachten.
In de Verenigde Staten bestaan dergelijke ‘Magnetic Schools’ al. Het zijn openbare scholen met een speciale opzet. ‘Magnetisch’ verwijst naar hoe de scholen leerlingen weten aan te trekken met speciale programma’s. Gebruikelijke thema’s zijn bijvoorbeeld wetenschap, technologie, wiskunde en bouwkunde, kunst en beroepsmogelijkheden. Minister Alcalá-Wallé ziet het systeem als een mogelijkheid om kinderen in een veilige omgeving goed onderwijs te kunnen laten genieten. ,,Laten we samen toewerken naar een magnetische school”, was dan ook haar oproep tijdens de startconferentie.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.