Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Bij het ministerie van Justitie is een stichting in oprichting die zich gaat bezighouden met de erkenningsregelingen en inspectieschema’s op het gebied van brandbeveiliging en het organiseren van opleidingen.

justitiestichting De stichting krijgt de naam Stichting Kwaliteitsborging Veiligheidsinstallaties Curaçao (SKVC). Dit kan opgemaakt worden uit een onlangs gepubliceerd advies van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO). De taken die genoemd worden zijn het uitgeven van een keurmerk aan beveiligingsbedrijven die een erkenningsaanvraag indienen. Van de erkende bedrijven met een keurmerk zal een register worden bijgehouden. Dit is na te slaan op een (nog te ontwikkelen) website. Daarna zal er uiteraard een periodieke controle moeten plaatsvinden op deze erkende bedrijven en het gebruik van het keurmerk. ,,Het keurmerk is een privaatrechtelijk collectief merk, merkenrechtelijk beschermd door het depot bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Curaçao”, zo wordt nader uitgelegd.
De regering voelt zich geroepen de stichting op te richten omdat ‘de leveranciers en afnemers zich nog niet hebben georganiseerd en nog niet in staat zijn om gezamenlijk een zelfstandige en onafhankelijke stichting op te richten’.
De Raad van Ministers (RvM) is op 7 maart van dit jaar akkoord gegaan met de plannen voor de oprichting van deze stichting die onder toezicht zal komen te staan van het ministerie van Justitie, Sector Rechtshandhaving Openbare Orde en Veiligheid.
Overigens zal de stichting de overheid nagenoeg niets kosten, zo wordt aangevoerd: Er is sprake van zelffinanciering. Zo zal de stichting kosten in rekening brengen voor de erkenningen, het gebruik van het keurmerk, opslag berekenen op inspectierapporten en overige vergoeding vragen voor dienstverlening zoals projectfinanciering en de organisatie van opfriscursussen. ,,De stichting zal niet afhankelijk zijn van subsidie van de overheid”, zo wordt gesteld. Maar, zo wordt direct daarna geschreven: ,,Brandweer Curaçao en de Directie Risicobeheersing en Rampenbeleid dienen wel voor een startkapitaal ter grootte van ruim 15 miljoen gulden (15.402.707 gulden) per jaar zorg te dragen. Het startkapitaal is bedoeld om de kosten van de stichting voor de eerste drie jaren te vergoeden. Na drie jaar zal de stichting in staat moeten zijn haar personele en operationele kosten zelf te vergoeden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).