Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De export van Curaçao heeft in 2017 een nieuw dieptepunt bereikt. In totaal werd voor slechts 186 miljoen gulden aan goederen verkocht aan het buitenland.

cbsDat blijkt uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren heeft gepresenteerd over de internationale handel van 2017. Het vorige laagterecord aan exportinkomsten was 189 miljoen gulden in 2007. Nadat het in 2015 even heel goed ging met de export en er voor 471 miljoen gulden aan het buitenland werd verkocht, is er een dalende trend ingezet. De exportinkomsten halveerden in 2016 tot 235 miljoen gulden en nu blijkt dat een jaar later, in 2017, de export met nog eens 20,9 procent is gedaald.
Van de 186 miljoen gulden aan goederen die Curaçao vorig jaar heeft geëxporteerd, kwamen de meeste inkomsten uit parfum, cosmetische producten en toiletartikelen (5,3 procent), vliegtuigen en bijbehorende uitrusting (4,8 procent), metalen containers voor opslag of transport (4,6 procent) en motorfietsen en al dan niet gemotoriseerde fietsen (4,3 procent). Ook mechanische behandelingsapparatuur, onderdelen daarvan (3,9 procent), zwavel en niet-gebrande ijzerpyrieten (3,9 procent) en auto’s en andere motorvoertuigen (3,3 procent) staan in de door het CBS samengestelde top zeven. Olie en olieproducten zijn in deze statistieken niet meegerekend.
De grootste afnemers uit het buitenland zijn Bonaire (27 procent), Nederland (22 procent) en de Verenigde Staten (18 procent). Verder springen de landen Aruba (10 procent), Sint Maarten (5 procent), Venezuela (2 procent) en Canada (2 procent) eruit. 14 Procent van de exportinkomsten komt uit overige landen.
Behalve de export, is ook de import met 6,8 procent gedaald. Volgens de gegevens van het CBS werd in 2017 voor 2.275 miljoen gulden aan producten geïmporteerd, waar dat in 2016 nog 2.442 miljoen gulden was.
Het meeste geld werd in 2017 uitgegeven aan de import van schepen, boten en drijvende constructies (7,2 procent), auto’s en andere motorvoertuigen (5,8 procent) en geneesmiddelen (3,8 procent). Maar ook alcoholische dranken (2,8 procent), telecommunicatieapparatuur, onderdelen en accessoires (2,6 procent), vlees en eetbaar slachtafval (2,1 procent) en diverse chemische producten (1,7 procent) zijn veel ingekocht vanuit het buitenland. Ook deze statistieken zijn exclusief olie en olieproducten.
Vooral vanuit de Verenigde Staten (38 procent) en Nederland (22 procent) zijn in 2017 veel goederen geïmporteerd. Bonaire (4 procent), Venezuela (4 procent), China (4 procent), Panama (3 procent) en Puerto Rico (3 procent) nemen elk een klein percentage voor hun rekening en de overige 22 procent van het geld dat aan import is uitgegeven, is besteed aan goederen uit de overige landen.
Volgens het CBS gaat het om voorlopige cijfers, die onderhevig zijn aan mogelijke revisies in toekomstige publicaties. De statistieken zijn voornamelijk afgeleid uit douanedocumenten en opgesteld volgens het ‘special trade systeem’, waarbij rekening wordt gehouden met de vrije zone en bepaalde goederen die niet worden meegenomen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).