Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren ter terechtzitting ruim 2 miljoen gulden teruggevorderd van oud-premier Gerrit Schotte en zijn levenspartner Cicely van der Dijs.

babeldijsschotteIn dit bedrag is ook de gift van 213.422 dollar van Francesco Corallo aan Schotte opgenomen.
Door Schotte en Van der Dijs wordt ontkend dat zij enig voordeel hebben getrokken uit de gift die Corallo via B Plus heeft gedaan. Zij stellen dat deze gift was bedoeld om de politieke partij MFK financieel te steunen. Het tweetal zou een voorfinanciering hebben gedaan voor onder meer de oprichting en campagnevoering van MFK en zou (een deel van) deze gift hebben gebruikt om deze voorfinanciering terugbetaald te krijgen. Of dit waar is of niet, doet er voor het OM niet toe, omdat door het Hof reeds is vastgesteld dat Schotte de gift heeft aangenomen, ‘wetende dat deze hem werd gedaan om hem te bewegen om in strijd met zijn plicht als ambtenaar iets te doen of na te laten’. ,,Het Hof heeft daarbij expliciet overwogen dat dit ook zo is als die gift (deels) is aangewend ter bestrijding van de kosten van de activiteiten van MFK”, aldus het OM gisteren.
Het OM is dan ook van oordeel dat de gestelde besteding van de gelden niet relevant is voor de vaststelling van de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel. ,,Ook al zouden er schulden van MFK mee zijn vereffend, dan nog blijft het een gift waarvan het aannemen strafbaar is gesteld. Door het aannemen van de gift ontstaat er wederrechtelijk verkregen voordeel. De hoogte van het voordeel voor Schotte is gelijk aan de hoogte van het bedrag van de verboden gift. Mocht het al zo zijn dat de vermogenspositie van Schotte en Van der Dijs is verminderd door het voorfinancieren van MFK-activiteiten, dan heeft de wederrechtelijk verkregen gift tot gevolg gehad dat die vermogenspositie weer op peil werd gebracht. En dat levert dus voordeel op”, zo stelt het Openbaar Ministerie.
Het verdedigingsteam van Schotte en Van der Dijs meent dat het OM de burgers van Curaçao een onjuiste voorstelling van zaken heeft gepresenteerd, onder andere omdat de uitspraak van het Hof nog niet onherroepelijk is. Ook laat het OM na te vermelden dat een ontnemingsvordering niet zonder meer toegewezen wordt in een strafzaak, aldus de verdediging. ,,Daartoe zal het OM voldoende moeten inbrengen om aan te tonen dat er sprake is geweest van een persoonlijke verrijking. Dit hebben zij volgens ons vandaag in de rechtszaal niet kunnen aantonen.” 79 Procent van de vordering tegen Schotte heeft immers niets te maken met de vervolging van Babel, zo stelt de verdediging. ,,Bovendien is de heer Schotte nimmer voor dit bedrag strafrechtelijk vervolgd. Van de resterende 21 procent, die wel onderdeel is geweest van de Babelzaak, is met bewijzen aangetoond dat zij zich beiden niet persoonlijk hebben verrijkt.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).