Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Advent Ziekenhuis heeft twee aangiften tegen inspecteur-generaal Jan Huurman ingediend, aldus een persverklaring van de zorginstelling.

huurmanDe eerste aangifte is gedaan omdat de inspecteur een valse aangifte zou hebben gedaan tegen de directie. Vorige week maandag deed Huurman aangifte tegen de zorginstelling omdat het ziekenhuis zich zou onttrekken aan het toezicht van de inspectie. De zorginstelling stelt op haar beurt dat het contact met de inspecteur bewijsbaar vóórdat er de inspecteur aangifte deed, weer was genormaliseerd.
De tweede aangifte is gedaan omdat de inspecteur, die volgens de instelling er prat op gaat dat de papierwinkel in orde moet zijn, vóór april 2018 ‘ruimschoots zonder bevoegdheid heeft gefungeerd als inspecteur voor de Volksgezondheid en ernstige handelingen heeft verricht zonder legaal daartoe gerechtigd te zijn. Hier staat een gevangenisstraf op van 3 maanden’, aldus het ziekenhuis.
In de verklaring reageert de zorginstelling ook op het aanbod van de inspecteur dat hij de aangifte tegen het Advent zal intrekken in ruil dat de instelling de brief van 19 intrekt. (De bewuste brief is vorige week in een advertentie van de zorginstelling opgenomen. In die brief zag het Advent af om in afwachting van de minister, contact te hebben met de inspecteur. Later ging het ziekenhuis overstag toen minister Camelia-Römer van Gezondheid Milieu en Natuur de instelling op de verplichting wees om contact met de inspecteur te hebben, red).
De zorginstelling heeft de reactie op het aanbod van de minister in de verklaring opgenomen: Hierbij geeft het Advent Ziekenhuis aan dat zij bereid is in alle media, zoals gewenst, nogmaals te melden dat zij genormaliseerd contact heeft en zich onderwerpt aan het toezicht van de Inspectie.” Het ziekenhuis oordeelt dat de rest van de brief van 19 juli betrekking heeft op het wangedrag van de inspecteur. ,,Het beschrijft de kern en ernst van de situatie en kan en zal dan ook niet ingetrokken worden.”
Afgezien daarvan schrijft de instelling dat het aanbod van de inspecteur om de aangifte in te trekken op het eerste gezicht mooi lijkt. Maar het is een ‘gemaskeerd leeg aanbod’. ,,Inspecteur Jan Huurman weet dit drommels goed of behoort dit te weten middels de ‘juridische experts’ waarmee hij overlegt.” Het ziekenhuis betoogt dat aangezien het niet om een klachtdelict gaat, op grond van het opportuniteitsbeginsel het Openbaar Ministerie kan besluiten om te vervolgen, daarbij maakt het niet uit of de aangifte wel of niet is ingetrokken. Het aanbod van de inspecteur kan daarom niet anders worden gezien dan een poging om de waarheid over zijn handelen en gedrag af te dekken, zo oordeelt het ziekenhuis.
De zorginstelling herhaalt wat vorige week al eerder in een advertentie naar voren is gebracht. Namelijk dat de inspecteur in tegenstelling tot zijn verklaringen op de radio, wel degelijk op de hoogte was van klachten die tegen hem zijn ingediend. Als bewijs daarvan is de kopie van een brief van het ziekenhuis aan de inspecteur over de klachten opgenomen en de schriftelijke reactie van de inspecteur opgenomen. Bij de schriftelijke reactie van de inspecteur is de tekst die hij schreef doorgehaald.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).