Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Om een einde te maken aan het lozen van beerputwater bij Shut, hebben de ministeries van GMN en VVRP een roadmap opgesteld. De eerste maatregelen moeten op korte termijn al worden gerealiseerd.

shutarchiefDe roadmap is gebaseerd op een rapport van de United Nations Office for Project Services (Unops) en geeft in grote lijnen weer wat het beleid is dat ministers Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) willen gaan voeren.
Shut is een terrein vlakbij Hato Airport, waar zogenaamde vacuümtankwagens de inhoud van hun tanks lozen vanaf de steile kust in zee. Omdat de lokale waterzuivering al het afvalwater niet kon verwerken, werd eigenaar van de grond bij Shut, Curaçao Airport Holding (CAH), enkele jaren geleden door de toenmalige regering gevraagd het dumpen van beerputwater te gedogen. Maar daar moet als het aan de huidige regering ligt, verandering in komen.
Het afvalwater kan negatieve effecten hebben op het milieu, maar ook op de omgeving. Bijvoorbeeld op de mensen die in het gebied wonen of werken. In het rapport van Unops valt onder meer te lezen dat het dumpen van afvalwater in de oceaan kan zorgen voor verontreiniging van de zee en de bodem, voor het verstoren van de biodiversiteit, voor de verspreiding van nare geuren en het verslechteren van de Volksgezondheid. Ook het transporteren van het beerputwater kan al negatieve gevolgen met zich meebrengen. Als mogelijke risico’s worden daarbij genoemd het risico op ongecontroleerde lekkages, verslechtering van de wegen en lawaai van de trucks.
Volgens de roadmap moet er op korte termijn al een controlepunt komen op het terrein en een camerasysteem om te voorkomen dat mensen er nog langer vervuild water lozen. Ook moet er beter gecontroleerd worden op de scheiding van industrieel en huishoudelijk afvalwater. Daarnaast moet er wetgeving voor gevaarlijk afval komen, een verordening voor het afvalwater specifiek én een afvalwaterbeheerplan. De ministeries willen in de eerste fase ook onderzoek doen naar de bereidheid van burgers om vergoedingen te betalen voor het legaal storten van afvalwater.
Dat laatste punt moet er op de middellange termijn voor gaan zorgen dat er daadwerkelijk een ‘fee’ wordt ingesteld voor het lozen van beerputwater. Verder moet er in de tweede fase een plan worden opgesteld voor de capaciteit van het handhaven van overtreders, moet er een controlesysteem komen en moet er een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd voor verschillende technische alternatieven om met het afvalwater om te gaan. In dat verband moet er ook een budget worden vastgesteld.
Op de lange termijn moet er naar aanleiding van onderzoeken bij de ontvangende instanties permanente monitoring worden ingesteld en structurele evaluaties. Ook moeten de technische alternatieven in deze laatste fase worden geïmplementeerd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.