Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Al geruime tijd wordt door de brandweerkorpsen binnen het Koninkrijk de noodzaak gezien om nauwer samen te werken.

brandweerkorpsen Een akkoord voor het versterken van de samenwerking is onlangs tijdens het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) op Bonaire getekend. Hiermee wordt ruimte geboden voor samenwerking op verschillende gebieden, zowel bij calamiteiten als het minimaliseren van risico’s.
Orkaan Irma die in september 2017 onder andere over Sint Maarten raasde, was de inzet voor het samenwerkingsakkoord dat tijdens het JVO tussen de brandweerkorpsen van de verschillende landen binnen het Koninkrijk is gesloten. Irma heeft bewezen dat een ramp zich niet tot grenzen laat beperken en dat een samenwerking op het gebied van crisis en calamiteit essentieel is om de ramp te overleven. Met het akkoord dat is getekend, wordt de ruimte geboden voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen de korpsen om de werkzaamheden in ieder land te verbeteren.
Het JVO, dat om de zes maanden wordt georganiseerd, werd bijgewoond door de verschillende Justitieminisers uit het Koninkrijk: uit Nederland Ferd Grapperhaus, uit Aruba Andin Bikker, uit Curaçao Quincy Girigorie en uit Sint Maarten Cornelius de Weever. Aan het einde van het overleg is het akkoord, dat een periode van drie jaar beslaat, samen met de brandweercommandanten van de verschillende korpsen getekend.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).