Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is tussen 15 geïnteresseerde partijen en de Refineria di Kòrsou (RdK) een zogenoemde ‘non disclosure agreement’ getekend om de voortzetting van de raffinaderij tot eind 2019 te garanderen.

raffinaderij Dat wordt in een persbericht bekendgemaakt. Over minder dan twee maanden, al begin september, zal duidelijk zijn welke kandidaat het meest geschikt is. Daarvoor zal een transparante en heldere selectie plaatsvinden, zo wordt verder aangekondigd. Begin oktober zal dit moeten uitmonden in het ondertekenen van een Memorandum of Understanding (MoU). ,,Ondertussen wordt ook alles in het werk gesteld om eind augustus een zogenoemd ‘High quality investor’s data package’ klaar te hebben voor de strategische partner die na 2019 het beleid, de bedrijfsvoering en de modernisering van de raffinaderij op zich wil nemen”, zo wordt vervolgd. ,,Eind van dit jaar zal duidelijk moeten zijn welk bedrijf na 2019 met de raffinaderij verder gaat. En in het tweede kwartaal van 2019 zal hier dan een akkoord voor ondertekend worden.”
De vijftien geselecteerde partijen gaan nu het traject van inventarisatie en identificatie in. Dit houdt een intensieve periode in waarbij de bedrijven meer informatie kunnen krijgen over de Curaçaose raffinaderij in een zogenoemde virtuele ‘dataroom’, maar ook installaties bezocht kunnen worden en vragen beantwoord. Op hetzelfde moment zal RdK, bijgestaan door IHS Markit, de bedrijven screenen door middel van een due diligence en zullen er onderhandelingen begonnen worden. RdK legt uit dat PdVSA, die op dit moment de raffinaderij in gebruik heeft, open staat voor een derde partij tot eind 2019. ,,PdVSA is belangrijk bij de zoektocht naar een derde partij en daarom zal ook spoedig doorgegaan worden met de dialoog die onlangs in Caracas begonnen is.”
Met dit alles zijn de regering en RdK nog geheel op schema, zo wordt gesteld.
Voor de zoektocht naar de derde partij, het zogenoemde project ‘Awarak’, die nu het open houden van de raffinaderij moet garanderen, is op 25 juni een informatiepakket gestuurd naar circa 90 bedrijven. Voor de deadline van 9 juli hebben in totaal 22 geïnteresseerden belangstelling getoond, waarvan nu dus 15 geselecteerd zijn. Onder deze 15 geïnteresseerden is een diversiteit aan bedrijven en consortia die doen aan raffinage, handel in olieproducten of fungeren als broker.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.