Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) Suzy Camelia-Römer (PIN) wil het percentage gevaccineerden op Curaçao naar 95 procent brengen. De situatie in onze omringende landen baart haar zorgen.

VaccinatieprogrammaVanuit de buurlanden wordt er veel van en naar Curaçao gereisd en in andere landen wordt de bevolking niet altijd gestimuleerd om zich te laten vaccineren. Mogelijk brengt dat de volksgezondheid van Curaçao in gevaar. Daarom is GMN op 7 juli van start gegaan met een voorlichtingsactiecampagne, onder andere met een road show. Eerder al op 14 en 16 juli, maar ook nog aanstaande vrijdag 20 juli kunnen mensen zich gratis laten informeren, controleren en vaccineren in Winkelcentrum Brievengat.

Camelia-Römer benadrukt dat alle kinderen recht hebben op vaccinatie. ,,Of ze nu wel of geen documenten hebben. Dit geldt ook voor kinderen die van bijvoorbeeld Venezuela komen en geen papieren hebben.” Het percentage van 95 procent is niet toevallig gekozen, aldus de minister. ,,Dit percentage zorgt voor wat in medische termen ‘kuddebescherming’ of ‘collectieve bescherming’ wordt genoemd. Wanneer 95 procent van de mensen beschermd is, is het zo dat de overige 5 procent ook van deze immuniteit meegeniet.”

Ook Florella Rojer, arts en vertegenwoordiger van het ministerie van Gezondheid, bevestigt dit en legt uit: ,,Kudde-immuniteit, groepsimmuniteit of collectieve immuniteit is de beschermende immuniteitsstatus van een populatie tegenover een bepaalde infectieziekte. Ze kan op peil gebracht worden door vaccinatie van een bepaald gedeelte van de bevolking (95 procent). Om de volledige populatie te beschermen, hoeven niet alle individuen gevaccineerd te zijn. Vanaf een bepaalde vaccinatiegraad kan een ziekteverwekker zich niet gemakkelijk vanuit een besmettingsbron verspreiden in een populatie.

Het aandeel van de immune individuen in een populatie waarboven een ziekte niet langer kan blijven bestaan, is de kudde-immuniteitsdrempel. De waarde hiervan varieert met de virulentie van de ziekte, de werkzaamheid van het vaccin en de contactparameter voor de bevolking. Geen vaccin biedt volledige bescherming, maar de verspreiding van de ziekte van mens op mens is veel groter bij diegenen die niet gevaccineerd blijven. Betrokkenen bij de volksgezondheid proberen kudde-immuniteit te bereiken in de meeste populaties.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).