Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de Kamer van Koophandel (KvK) staat bij Ennia nu de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) ingeschreven als ‘directeur/bestuurder’.

enniaDat is bij alle Ennia-bedrijven die onder de door het gerecht uitgesproken noodregeling vallen het geval. Bij de werkmaatschappijen - Ennia Caribe Leven, Ennia Caribe Schade en Ennia Caribe Zorg - is naast de CBCS ook Reinald Curiel ingeschreven als directeur.
Commercieel directeur Curiel is het enige lid van de voormalige directie dat in functie is aangebleven, zoals de Centrale Bank eerder aankondigde toen het ontslag van de overige statutair-directeuren werd bekendgemaakt. Behalve de directeuren zijn tevens alle commissarissen ontslag aangezegd door de Centrale Bank.
Ook bij de twee overige Ennia-entiteiten waarvoor de noodregeling is toegepast - EC Investments en EC Holding - staat enkel nog de CBCS geregistreerd als directeur. Onder EC Holding vallen de werkmaatschappijen Leven, Schade en Zorg, maar ook Ennia Global Activities (met Frederick ‘Roy’ Beaujon nog als directeur), Ennia Captive Management (waarvan de registratie al jaren terug, sinds 2001, is opgeheven) en Banco di Caribe.
Over deze laatste verklaarde financieel-economisch directeur van de CBCS, José Jardim, dat de noodregeling uitdrukkelijk niet geldt voor Banco di Caribe. Wel is bij deze bank nog sprake van stille curatoren, aldus Jardim. Bij de bank zijn Ildefons ‘Fons’ Simon, Eduardo ‘Dito’ de Kort en Percival Virgina nog altijd de directeuren.
Ook staan bij Banco di Caribe de commissarissen nog ingeschreven. Het betreft dezelfde commissarissen die eerder bij Ennia door de CBCS zijn ontslagen: Clark Gomes Casseres, Jaime Saleh en Cees Rokx.
De laatste twee zijn eveneens nog steeds commissaris bij Ennia op Aruba: Ennia Caribe Schade (Aruba) en Ennia Caribe leven (Aruba). Behalve Saleh en Rokx is ook Johan Sjiem Fat commissaris. De directeuren van deze beide Arubaanse Ennia-werkmaatschappijen zijn Henry van den Berg en Albert Niemeijer.
Op Aruba is verder ook Ennia Caribe Holding (Aruba) actief. Van deze holding zijn volgens de gegevens van de KvK in Oranjestad Ralph Palm en Abdallah Andraous - de vertrouweling en rechterhand van Ennia-grootaandeelhouder Hushang Ansary - nog directeur. Beide werden door de Centrale Bank in Willemstad ontslagen. Palm was jarenlang de ceo & president van de Ennia-groep.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).